Studentföreningen Ateneum (Lund)

Ordförande: Mårten Vibergateneum
E-post: ateneum@fmsf.se
Facebook: Studentföreningen Ateneum
Medlemskap: 50:- till pg 248829-4 (märk med namn!)

Styrelse
1e vice ordförande: Adam Davidsson
2e vice ordförande: Charlotte Nilsson
Ledamöter:
Johan Eriksson
Stephan Lindeblad
Emelie Romé
David Konov

Ateneum är den allmänborgerliga studentföreningen vid Lunds Universitet. Föreningen är inte knuten till något särskilt parti, men är medlem i Fria Moderata Studentförbundet. Ateneum bedriver inte politik i ordets vanliga mening utan är ett forum för debatt och utbyte av tankar. Hos Ateneum är det högt i tak och vi håller argumentet högre än åsikten.

 

 

 

Logga in | Hostad av Solutions