Hur fort kan man avveckla ett departement?

– Hur fort kan man avveckla ett departement? Det frågar sig Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av att Cecilia Stegö Chilò, viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet 1981-82, idag utsetts till kulturminister. – Timbro har under Stegö Chilòs ledarskap granskat och kritiserat hur opinionsbildning från statliga myndigheter och företag undergräver det fria ordet i Sverige. Samma resonemang kan föras även om statens inblandning i kultursektorn. Varje bidrag, subvention och konstnärslön är ett uttryck för hur politiker styr och värderar vad som uppfattas som god konst. – Kulturen är alldeles för viktig…Läs mer

Sluta skicka folk i döden

– Svenska myndigheter har återigen avvisat en homosexuell man till Iran. I Iran är homosexuella handlingar belagda med dödsstraff. Den avvisade mannen löper stor risk att utsättas för övergrepp och i värsta fall avrättas. Det känns fullständigt overkligt att svenska myndigheter mot bättre vetande skickar folk i döden, säger Fredrik Saweståhl, viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet. – Det vilar ett tungt ansvar på den nya borgerliga regeringen att se till att något liknande aldrig kan hända igen. Låt den kalla och cyniska flyktingpolitiken försvinna med socialdemokraterna. En vettig regering, med en vettig flyktingpolitik,…Läs mer

Politiker skall inte tvinga folk att gå på gatan

– Den som verkligen vill förbättra miljön bör köpa en ny bil istället för att lämna den gamla hemma på fredag. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av morgondagens bilfria dag, ett projekt som förutom att ställa till trafikproblem dessutom bekostas med skattepengar. – Om ”miljövännerna” hade gjort sin hemläxa skulle de veta att en ny bil släpper ut mindre när den kör i full fart än vad en bil från 1970 läcker när den står still. När tekniken förbättrar för miljön innebär försöken att trycka på stoppknappen inte…Läs mer

Inget feministiskt initiativ i regeringen, tack!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-09-19 – Det är högst olyckligt om det är vad man har mellan benen, och inte ens kompetens, som skall avgöra om man hamnar i regeringen. Det säger Fria Moderata Studentförbundets viceordförande Maria Malmer Stenergard med anledning av att centerledaren Maud Olofsson, på gammalt socialdemokratiskt maner, inför regeringsbildningen förespråkar varannan damernas. – Det var Allians för Sverige, och inte Feministiskt initiativ, som vann väljarnas förtroende i söndagens val. Svenska folket har visat att det är den politik som bedrivs som är det viktiga - inte vilket kön den har som driver…Läs mer

Vi är stolta men inte nöjda

Pressmeddelande Stockholm, 2006-09-18 – Sverige får i och med gårdagens val ett välbehövligt regeringsskifte. Förväntningarna på en borgerlig regering är höga och den politik som Alliansen presenterat i valmanifest och på andra håll är också i stora delar bra. Det handlar om inkomstskattesänkningar, om sänkta arbetsgivaravgifter och om öppnade gränser för arbetskraftsinvandring. Samtidigt kan och bör politiken bli än bättre. Många goda idéer för mera frihet finns redan bland allianspartierna: centerns konstruktiva syn på arbetsrätten, moderaternas tankar om lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen och kristdemokraternas stridbara kamp mot fastighetsskatten är exempel på konkreta inslag…Läs mer

Socialdemokraterna sviker studenterna

Pressmeddelande Stockholm, 2006-08-18 – Göran Persson påstår att arbete åt alla är socialdemokraternas viktigaste mål. Tyvärr verkar bidrag till alla ligga närmare sanningen. Socialdemokraterna lovar å ena sidan höjningar av studiemedlen och å andra sidan att införa den beryktade lagstiftningen om rätt till heltid. I praktiken skulle detta innebära att Sveriges studenter får mindre möjligheter att försörja sig genom att arbeta vid sidan av studierna och i större utsträckning blir bidragsberoende. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke med anledning av det valmanifest som socialdemokraterna idag lanserade. – För att lägga sten…Läs mer

Låt marknaden värdera kärnkraften

– Det är glädjande att Alliansen tar avstånd från det onyanserade kärnkraftsmotstånd som alltför länge präglat svensk energipolitik. Tyvärr tar man inte samtidigt avstånd från idén om att politiker ska centralplanera Sveriges energiförsörjning. Ett löfte om att inte avveckla kärnkraften är bättre än den nuvarande regeringens nedstängningspolitik, men riktigt bra blir det först när politikerna drar sig tillbaka och låter marknaden bestämma. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke om den överenskommelse som Allians för Sverige idag presenterar om energipolitiken. – Teknikoptimismen är en viktig del av en frihetlig energipolitik. Det är…Läs mer

Skall s-kvinnor också kvoteras?

– Alla styrelseledamöter i fackförbundet Byggnads är män. Om regeringen hotade förbundet med rättsliga åtgärder på grund av detta så skulle man med rätta anklagas för att inskränka föreningsfriheten. Av Svenska kyrkans tretton biskopar är endast två kvinnor. Om regeringen försökte förändra detta med lagstiftning så vore det en uppenbar inskränkning av religionsfriheten. Av de femton styrelseledamöterna i Feministiskt initiativ är bara tre män. Om regeringen hotade partiet med repressalier för detta så skulle man göra sig skyldig till en allvarlig inskränkning av den svenska demokratin. På precis samma sätt är det med…Läs mer

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

FMSFs presidium
Pressmeddelande Stockholm, 2006-05-15 Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala. Ulrik Franke, civilingenjörsstuderande vid Kungl. Tekniska Högskolan och filosofistuderande vid Stockholms universitet, valdes till ny förbundsordförande efter Jens Eriksson. Övriga invalda i presidiet är Fredrik Saweståhl, Stockholm (omval), Maria Malmer, Uppsala (nyval), Evelina Lorentzon, Stockholm (nyval) samt Adam Nelvin, Göteborg (nyval). På valmötet diskuterades bland annat motioner om nämndemannaväsendet i svenska domstolar, guldmyntfot för valutor, fri testamentsrätt och möjligheten av att privatisera den svenska vargstammen. Representantskapet valde bland annat att uttala…Läs mer

Skrota undermåliga utbildningar

Pressmeddelande Stockholm, 2006-05-04 - 17 utbildningar sågas i en rapport från Högskoleverket. Kvaliteten är för låg, och de riskerar att bli av med rätten att examinera studenter. Det är tydligt att kvantitet fått gå före kvalitet och det är studenterna som drabbas Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Fredrik Saweståhl med anledning av Högskoleverkets granskning av högskoleutbildningar - Dagens politik för högre utbildning leder till en sämre utbildningsnivå. Statusen på svensk utbildning urholkas då högskolor och universitet inte förmår att leverera den utbildning de utlovar. Det är en direkt följd av den…Läs mer

Falsk marknadsföring är olagligt SFS

Pressmeddelande Stockholm, 2006-04-21 - Sveriges förenade studentkårer (SFS) far med osanning när de säger att Sveriges studenter har fått ny ledning och nya företrädare. Det är allvarligt. Personer som vill vara opinionsbildare och delta i debatten kan inte börja med att ljuga Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Fredrik Saweståhl med anledning av att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) valt ny ordförande och nytt presidium vid sin kongress i Örebro. - SFS representerar inte alla studenter, de representerar inte ens alla studentkårer. Dessutom är det hyckleri att kalla sig studentföreträdare då medlemmarna i…Läs mer

2006 års representantskap

Fria Moderata Studentförbundet bjuder in till representantskap. Den 12-14 maj å Gimo Herrgård. Representantskapet kommer att börja efter lunch fredag 12 maj och fortsätta till ca 15.00 söndag 14 maj. Efter avslutandet följer ordföranderåd. Mer information om programmet kommer senare. På representantskapet kommer fyra presidiemotioner samt motioner från medlemmar behandlas och nytt presidium väljas. Vi kommer att lyssna till ett par inbjudna Gimotalare och ha årets bästa sexor. Anmälan görs till david.stenergard@moderat.se Sista dag för anmälan och inrapportering av ombud är 28 april 2006 Kostnad för deltagande: Ombud 500:- Observatör 800:- Gäst 1500:-…Läs mer

Äntligen! Regeringen stoppar alla planer på fler universitet

Pressmeddelande Stockholm, 2006-04-12 – Äntligen har Regeringen insett att utvecklingen har gått för snabbt. Socialdemokraterna har på sex år byggt upp fyra nya universitet. Som en jämförelse tog det över trettio år att skapa de fyra föregående universiteten. Då är det givet att kvaliteten sänks. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Anna Hård af Segerstad med anledning av att Leif Pagrotsky idag meddelar att högskolornas ansökningar tar för mycket energi från skolornas utveckling. – Vi kräver att de fyra senast bildade universiteten granskas, för att utröna om det är motiverat att de…Läs mer

Hvad hvilja borgarna?

Mars 2006 - en granskning av den borgerliga alliansens politik Ladda ner rapporten Under början av 2006 har Allians för Sverige presenterat sex rapporter framtagna av de arbetsgrupper som tillsattes efter ett beslut i Högfors 2004. Syftet med dessa grupper var att jämka samman de fyra partiernas politik. Rapporterna skall ligga till grund för det valmanifest som skall presenteras närmare valet. I den här föreliggande rapporten från Fria Moderata Studentförbundet – Hvad hvilja borgarna – granskas de alliansrapporter som avhandlat ämnena ekonomi, tillväxt, skola, välfärd och utrikespolitik. Vårt syfte har varit att försöka…Läs mer

Förbundsseminarium om terrorism

terroristseminarium
Fria Moderata Studentförbundet arrangerar, i samarbete med de Uppsalabaserade föreningarna FMS Uppsala och Heimdal, seminarium om terrorism 25-26/3 2006 Nu har det åter blivit dags för förbundsseminarium; det andra under 2006. Temat denna gång är terrorism. Terrorismen väcker många intressanta och inbördes sammankopplade frågor. Hur bör den bekämpas? Hur bör man bedöma riskerna – hur kan man minimera dem? Kan man offra någon frihet för att få säkerhet, eller hade Thomas Jefferson rätt när han sade att ”a society that will trade a little liberty for a little order will lose both and…Läs mer

Rör sig SFS från socialism mot kommunism?

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-21 – Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delar ut ett trestjärnigt certifikat till det allt mer renodlat kommunistiska vänsterpartiet. Rör sig SFS därmed bort från socialdemokraternas trygga hägn mot den yttersta vänsterkanten? Eller skall det bara betraktas som en allmän solidaritetshandling inom bokstavsvänstern? Det frågar sig Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att SFS idag för första gången tar steget fullt ut och bekänner politisk färg genom att certifiera ett riksdagsparti. – Jag är lite förvånad över att valet föll på kommunisterna. SFS har ju länge gått i…Läs mer

Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-17 FMSF: Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning! – Som anhängare av Allians för Sverige är jag stolt men inte nöjd. Välkomna skattesänkningar och avregleringar lovar gott, men inslag av social ingenjörskonst och en oförmåga att ta sig an centrala strukturproblem såsom arbetsrätten förminskar intrycket. Vi ger Alliansens politik betyget 12.5 i dagsläget. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att rapporten "Hvad hvilja borgarna?" presenteras på Moderaternas Kommunala rikskonferens i Jönköping idag. – En ordentlig sänkning av inkomstskatten, ett avskaffande av förmögenhetsskatten,…Läs mer

Satir är en viktig del av det politiska samtalet!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-02 På förekommen anledning vill Fria Moderata Studentförbundet, utgivare av Svensk Linje, göra följande uttalande: Svensk Linjes redaktion är väl medveten om att de skämt som publiceras under rubriken Bomber inte alltid förstås av de medborgare som inte följer den politiska debatten, alternativt saknar humor. För de som inte förstår humor så vill vi gärna upplysa att den omtalade bomben driver med feministerna i F! (som strax innan den aktuella bomben publicerades sagt att alla män är potentiella våldtäktsmän). För att på ett närmast övertydligt sätt falsifiera denna tes gjorde vi…Läs mer

Förbundsseminarium om högre utbildning

fmsf_forbundsseminarier
Fria Moderata Studentförbundet arrangerar seminarium om högre utbildning 11-12/2 2006 Nu är det dags för det första förbundsseminariet under 2006. Temat denna gång är högre utbildning. En väl fungerande högre utbildning och forskning är viktiga ingredienser för tillväxt och utveckling. Sverige har länge satsat på kvantitet istället för kvalitet och det har satt sina spår när det gäller företagande och innovationskraft i vårt samhälle. Vi tar ett helhetsgrepp kring hur utvecklingen ska kunna vändas. Fria universitet och fri forskning kan bli mer än bara en vision. Vi tar också upp frågan i mer…Läs mer

När förbjuder Ringholm curling och boule?

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-31 – Bosse Ringholm säger att han vill förbjuda alla kampsporter med slag och sparkar mot huvudet på grund av medicinska skäl. Det håller inte. Fler Svenskar har dött under utövande av boule och curling än under utövandet av kampsport. De idrotter som Ringholm själv föredrar – fotboll, löpning och skidåkning – har krävt 13 svenska liv 1998-2004. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att idrottsminister Bo Ringholm idag lagt fram ett lagförslag för den socialdemokratiska riksdagsgruppen syftande till att förbjuda flera stora svenska idrotter.…Läs mer