Stoppa terroristbiståndet!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-30 – Tvångstaxerade pengar som skickas som bistånd från makthavarna i en stat till makthavarna i en annan stat är alltid problematiskt. När biståndspengar skickas till en grupp beväpnade banditer som förtrycker den egna befolkningen, förskingrar en större del av pengarna och terroriserar svenska medborgare – då är det förkastligt. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att beväpnade banditgrupper aktiva på de palestinska territorierna krävt att alla nordbor skall lämna den del av Israel som de kontrollerar inom 48 timmar. – Det går inte längre…Läs mer

Studentavgifter leder till kvalitet och mångfald!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-30 – Möjligheten för de svenska lärosätena att ta ut avgifter av icke-europeiska studenter är ett första viktigt steg för att modernisera den svenska högre utbildningen. Nästa steg blir rimligen att utvidga möjligheten att ta ut avgifter till att gälla även svenska studenter. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att Studieavgiftsutredningen idag presenterat sitt slutbetänkande. – Vi välkomnar stora delar av utredningens förslag och ser fram emot nästa steg, möjligheten att ta ut avgifter av samtliga studenter. För oss som vill se svensk utbildning och…Läs mer

Peter O Sellgren ny redaktör för Svensk Linje!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-26 Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Peter O Sellgren till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Sellgren övertar posten efter avgående tillförordnade redaktören Klas Hjort. Peter O Sellgren är 29 år gammal och har tidigare bland annat varit förbundsordförande för FMSF och redaktionssekreterare för Svensk Linje. Idag arbetar Sellgren som kommunikationskonsult och bor på Södermalm i Stockholm. Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin.Läs mer

Yttrandefriheten måste vara helig!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-11-09 – Idag påbörjas den sista ronden mellan yttrandefriheten och religionsfriheten å ena sidan och den politiska korrektheten å den andra. Allt annat än en rejäl knockoutseger för den frihetliga sidan vore oacceptabelt. Yttrandefriheten måste vara helig! Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att pastor Åke Greens fall idag tas upp till behandling av Högsta domstolen. – Pastor Green har inte gjort något annat än att delge sin syn på bibeln och kristendomen. Processen mot honom är en process mot religionsfriheten. En attack mot de principiella…Läs mer

Bosse Ringholm är ett hot mot folkhälsan!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-09-07 – När larmrapporter talar om att svensken rör sig för lite agerar idrottsministern genom att utlova ett omfattande förbud av ett större antal sporter med tiotusentals utövare. Det är inte bara djupt omoraliskt, det är ett potentiellt hot mot folkhälsan. Bristen på logik är, till och med för ett förslag signerat Bosse Ringholm, slående. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att idrottsminister Bosse Ringholm utlovat ett utvidgat kampsportsförbud. – Ringholm har talat om att intentionen med de aktuella sporterna är fel. Det kan…Läs mer

Markera mot varje tendens till vänsteravvikelser!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-25 – De kommande fyra dagarna har de moderata gräsrötterna chansen att peka ut den färdriktningen som skall leda moderatskutan till valseger och Sverige till regimskifte hösten 2006. Mitt råd till ombuden är enkelt: håll styrbord! Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att moderaterna idag inleder sin arbetsstämma i Örebro. – Det finns en hel del vettiga liberala förslag i de politiska propositionerna som partistyrelsen lagt fram. Inte minst märks kraven på att öppna upp vården för privata aktörer och viljan att reformera bidragssystemen.…Läs mer

Det är företagsklimatet, dumbom

Augusti 2005 - en rapport om arbetsmarknadspolitik Ladda ner rapporten som PDF Det står redan klart att arbetslösheten kommer att bli en av de viktigaste frågorna inför valet 2006. Trots en ljusnande konjunktur vägrar arbetslösheten att ge med sig och i arbetslöshetens spår växer andra problem sig allt större. Vi får ibland höra att det inte går att göra så mycket åt arbetslösheten. Vi är en del av en större värld hävdas det. Det är omvärldens fel. Vi kan inte hjälpa att folk spar sina pengar istället för att köpa fler telefoner och…Läs mer

Kungens munväder gör ingen klimatförändring!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-01 – Hövdingar, överstepräster och kungar har i alla tider ansetts besitta särskild makt över väder och vind. Carl XVI Gustaf tycks inte utgöra något undantag. Under söndagen varnade den svenska monarken i apokalyptiska ordalag för att ”öriken kommer att utplånas och stora landområden svämmas över” om inte människan börjar ”lyssna på moder jord”. Uttalandet är olycksbådande på många sätt – om än inte så som monarken avsett. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av kungens tal till deltagarna i Tällberg Forum i Dalarna i söndags. –…Läs mer

Hela världen borde fira idag! Long live the revolution!

Pressmeddelande Stockholm, forth of july – Idag firar USA minnet av att den i Philadelphia församlade Kontinentala kongressen 1776 godkände den amerikanska självständighetsförklaring. Detta dokument bröt inte bara de tretton koloniernas band med moderlandet, det lade även en filosofisk grund för den nya nationen som fortfarande idag, mer än två hundra år senare, är i högsta grad levande. Hela världen borde fira! Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att USA idag firar sin nationaldag. – Den amerikanska självständighetsförklaringen slår fast att varje människa har en okränkbar rätt till…Läs mer

Sandvikentrio i ledningen för Sveriges största borgerliga studentförbund!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-17 Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala. Jens Eriksson, 27-årig ekonomistuderande vid Uppsala universitet och filosofie magister i retorik, omvaldes som förbundsordförande. Jens är uppvuxen i Sandviken där han gått på Murgårdsskolan och på Hammargymnasiet. Han var under sin uppväxt aktiv i MUF-Sandviken och MUF-Gävleborg samt spelade Rugby i Sandviken Rugby Club. Under helgen valdes även fyra viceordföranden. En av dessa är Fredrik Saweståhl, 27 årig juridikstuderande vid Uppsala universitet. Fredrik är även han uppvuxen i Sandviken och…Läs mer

2005 års representantskap

Studentförbundets Representantskap avhölls traditionsenligt på Gimo Herrgård 13-15 maj. Under Representantskapet uppgick antalet delegater, observatörer och gäster till runt 80 personer. Presidiets fyra motioner handlade om privat militär, immaterialrätt, kloning och en framtida EU-konstitution. Från förbundets medlemmar hade 17 motioner sänts in. Motionerna avhandlade bland annat om rätten att bära handeldvapen, avtalsfriheten, AMS vara eller icke vara, en europeisk skatteharmonisering och äktenskapets status. Årets gästtalare var tidigare förbundsordföranden och riksdagskandidaten för moderata samlingspartiet Anders Hall som talade under rubriken ”Diskussion, muntration och sedan? – Opposition, reformation eller kapitulation?”. Representantskapet gästades av Jörn Baltersen…Läs mer

Dra åt Feministiskt initiativ Ulvskog!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-09 – Att regeringsstödda styrkor drar runt i våra städer, vandaliserar egendom och misshandlar oskyldiga människor är fullkomligt oacceptabelt. Det för tankarna till helt andra tider och samhällsskick. Till och med socialdemokraterna borde veta bättre. Marita Ulvskog har bytt parti förut så hon vet hur det går till, det vore rimligt om nu tog konsekvensen av vad hennes hejdukar ställt till med och lämnar regeringen till förmån för Feministiskt initiativ (Fi) där motsvarande beteende torde vara mer accepterat. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av det våldsdåd…Läs mer

Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-08 – Sveriges universitet och högskolor fortsätter att diskriminera studenter som anses tillhöra mindre önskvärda grupper. Under 2004 sorterades 169 studenter bort från de utbildningar de sökt och kvalificerat sig till därför att de hade fel kön, tillhörde fel etnicitet eller kom från fel kommun. Den centrala rättsprincipen ”likhet inför lagen” fick således stå tillbaka för politikernas vilja att styra över människors liv. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av Högskoleverkets rapport ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004” som presenterades i veckan.…Läs mer

Uppsala studentkår misskrediterar förbundsledningen

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-07 – Uppsala Studentkårs ordförande Andreas Kemblers agerande gentemot oppositionen inför det stundande kårvalet vittnar om en skrämmande brist på respekt för den demokratiska processen. Dessutom pekar det på att Andreas Kembler inte ens kan stava till ordet ”studentikost”. Att argumenten och humorn inte räcker till för Kembler är dock ingen ursäkt för att ta till hot som ett instrument i den egna valkampanjen. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Andreas Kembler i ett pressmeddelande hotat polisanmäla det nya kårpartiet Halvera.nu på grund…Läs mer

Nu lanserar vi Vägval Höger!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-03-11 - Inom Moderaterna borde det inte finnas något behov av en separatistorganisation som det uppenbarligen gör inom vänstern. Partiprogrammet är förhållandevis tydligt i sin inriktning; för individens frihet, marknadsekonomi och rättsstat. Med anledning av den senaste tidens ideologiska snedsteg vill vi dock uppmärksamma vännerna inom Moderaterna på risken med att förvilla sig allt för lång bort från den frihetliga traditionen. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att rapporten ”Vägval höger – en rapport om den nya moderata politiken” presenteras idag i samband med…Läs mer

För en doktorshatt stödjer vi Borås högskolas ansökan!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-17 - Rent principiellt är jag motståndare till att universitetsbegreppet inflateras och ser med oro på de senaste årens utveckling. För en doktorshatt i litteraturvetenskap eller kärnfysik kan jag dock tänka mig att göra ett undantag och stödja Borås högskolas ansökan om att bli universitet. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Borås högskola idag meddelat att de avser ansöka om universitetsstatus. - Det vore djupt orättvist om det enbart är statsministern som får vara med och lägga bud på hedersdoktorshattarna. Är det nu…Läs mer

141 länder offer för potentiell masspsykos!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-16 - Utmålandet av den mänskliga klimatpåverkan som en vetenskaplig sanning är en av vår tids största offentliga lögner. Det massiva användandet av de statliga propagandaapparaterna världen runt för att mörka, manipulera och förenkla bilden av klimatdiskussionen ger obehagliga associationer till mörka tider i mänsklighetens historia. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att det så kallade Kyotoprotokollet som skrivits under av 141 länder idag träder ikraft. - Utvecklingen är mycket riktigt oroande, som det så ofta hävdas i klimatdebatten, men inte på grund av…Läs mer

Svensk liberalism har förlorat en av sina stora. En hövding har fallit.

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-15 - En av den svenska liberalismens främsta förgrundsgestalter och pionjärer, professor Sven Rydenfelt, har gått ur tiden. Hans insatser för frihetens idéer i vårt land är svåra att överskatta. I decennier bedrev han en aldrig sviktande kamp för marknadsekonomi och individuell frihet som inspirerat tusentals andra. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att professor Sven Rydenfelt avlidit. - I min generation är vi många som tog våra första stapplande ideologiska steg tillsammans med böcker som ”Bönder - Mat - Socialism” och ”Skola med…Läs mer

”Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-05 - ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran Persson en doktorshatt som tack för att han upphöjde dem till universitet för sex år sedan. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Göran Persson idag promoveras till hedersdoktor vid Örebro universitet. - Att det är uppgraderingen från högskola till universitet som ligger bakom sägs uttryckligen i motiveringen. Sällan har väl den offentliga elitens förkärlek för…Läs mer