Friheten vs Uppsala universitet 1 – 0!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-01-12 - Uppsala universitet ville inspektera studenternas hudfärg innan man sorterade in dem i olika led. Att tingsrätten i dag fällt universitetet för denna diskriminering är visserligen bara en delseger, men en mycket viktig sådan! Att statliga myndigheter inte tillåts behandla medborgarna olika beroende på deras etnicitet eller hudfärg är en oavvislig princip. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning att Uppsala universitet idag fälldes i Uppsala tingsrätt för den etniska diskriminering de tidigare tillämpat vid antagningen till juristprogrammet. - Uppsala universitet har redan självmant upphört…Läs mer

Nu lämnar råttorna skeppet!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-07 - I helgen avhöll vänsterpartiet försoningskonferens. Idag lämnar förre partiledaren Gudrun Schyman skutan. Så försonade var det. Kommunisten Lars Ohly blir mer och mer ensam. ”Det började som en skakning på nedre däck” inleds Mikael Wiehes Andraklasspassagerarens sista sång, nu har vi kommit till versen ”Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land.” Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att allt pekar på att Gudrun Schyman idag lämnar Vänsterpartiet. - Det är bra att Ohly fortsäter att kalla sig kommunist, allt…Läs mer

There ain’t no such thing as a free lunch SUS!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-02 - Utbildning kostar och utbildning måste få kosta. Stockholms universitets studentkår (SUS) har inte gjort hemläxan i nationalekonomi när de hävdar att ”Principen om gratis utbildning” inte får ”ruckas”. Det finns ingen sådan princip och det kan inte finnas någon sådan princip, there ain´t no such thins as a free lunch! Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att SUS idag genomfört en kampanj emot studentavgifter. - För den som läst sin ABC-bok i ekonomi borde det vara uppenbart att exempelvis lokaler, lärare och…Läs mer

”Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-02 - ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran Persson en doktorshatt som tack för att han upphöjde dem till universitet för sex år sedan. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Göran Persson utsetts till hedersdoktor vid Örebro universitet. - Att det är uppgraderingen från högskola till universitet som ligger bakom sägs uttryckligen i motiveringen. Sällan har väl den offentliga elitens förkärlek för tjänster…Läs mer

FMSF på demonstration idag: Vi står med Ukrainas folk!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-11-25 ”Öppenhet står mot slutenhet. Yttrandefrihet står mot censur. Genuin folkvilja står mot politikervilja. Friheten står mot förtrycket. Det Ukrainska folket har valt sida. De har valt friheten. Vi är här ikväll för att visa vårt stöd för det valet.” Det sade Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), i en appell på en demonstration till stöd för den Ukrainska oppositionen tidigare i kväll. Demonstrationen hölls utanför den Ukrainska ambassaden i Stockholm och samlade ett femtiotal deltagare. Talade gjorde även Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson, Timbros Johan Norberg samt Moderata Ungdomsförbundets…Läs mer

Stöd de demokratiska krafterna i Ukraina!

Pressmeddelande Stockhom, 2004-11-25 FMSF kommer ikväll att delta i en demonstration till stöd för de demokratiska krafterna i Ukraina. Vår ordförande Jens Eriksson kommer vara en av dem som håller en kort apell under demonstrationen utanför den Ukrainska ambassaden på Lidingö. Vi uppmanar alla som vill stödja de demokratiska krafterna i Ukraina att delta – gärna med något orange, eftersom det blivit symbolen för protesterna i Kiev. Inbjudan till demonstrationen: Protestera mot valfusket i Ukraina! Demonstration utanför Ukrainas ambassad i dag 17.30-18.30 Ukraina står och väger mellan demokrati och diktatur. Allt tyder på…Läs mer

15 år efter Berlinmurens fall vill ”s” bygga nya murar!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-11-10 - Igår var det 15 år sedan Berlinmuren föll och Östeuropas befrielse var ett faktum. Samma dag presenterade socialdemokraterna planer på att bygga en svensk mur högre. En mur som hindrar tusentals studenter, ungdomar och arbetslösa från att komma in på arbetsmarknaden. Den mur som stavas LAS och som borde följt Berlinmuren i graven skall nu bli ännu högre. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) med anledning av att socialdemokraterna presenterat förslag på hur arbetsmarknadslagstiftningen skall skärpas. - Trots en gynnsam konjunktur fortsätter arbetslösheten att ligga…Läs mer

Vi JO-anmäler Göteborgs Universitet

Pressmeddelande Uppsala, 2004-11-08 - I slutet av förra veckan slängdes den till Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) anslutna Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg (FMSG) ut från de av Göteborgs Universitet ägda möteslokalerna de sedan en tid använt sig av. Officiellt därför att de inte velat ansluta sig till studentkåren. Enlig vissa spekulationer därför att de bjudit in en kontroversiell talare. När vi från centralt håll granskat frågan har vi funnit att beslutet tycks stå i direkt strid med Högskoleförordningens 13§, därför JO-anmäler vi nu Göteborgs Universitetet (anmälan bifogas). Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för…Läs mer

Vi vill ha det som i USA!

Oktober 2004 - myter och sanningar om Amerika Ladda ner rapporten Introduktion När detta skrivs hösten 2004 är intresset för det stora landet i väster högre än på mycket länge. Det i november stundande presidentvalet och det alltjämt pågående kriget i Irak bidrar till att USA i stort sett ständigt finns i blickfånget. Reportagen om USA fyller tidningarna och nyhetssändningar i televisionen. Åsikterna om USA och dess politik är många, i Sverige är de anmärkningsvärt negativa. Vi har en vänsterledare som på fullt allvar säger sig föredra diktatorn Fidel Castro före den folkvalde…Läs mer

Likabehandling eller särbehandling

Mars 2004 - en rapport om kollektivism Ladda ner rapporten Ladda ner affisch Vem vill bli opererad av en inkvoterad kirurg? Frågan ställs retoriskt längre fram i denna rapport. Men tanken på inkvoterade kirurger har förmodligen inte slagit särskilt många. Ännu färre torde betrakta frågeställningen som relevant. Den ryggradsmässiga reaktionen är naturligtvis att vi inte bör ägna oss åt kvotering vid anställning av kirurger. Den som uppfyller kraven på relevant utbildning och erfarenhet kan komma ifråga för anställning som kirurg – alldeles oavsett vad vederbörande i övrigt har för egenskaper (hudfärg, kön, etnicitet,…Läs mer

Valuta utan politik

September 2003 - argument för privata valutor Ladda ner rapporten En livskraftig idés väg: Alla skrattar åt den och finner den enbart löjlig. När den trots allt sprids, tvingas man ta den på allvar och börjar med all makt bekämpa den som farlig. När den trots allt segrat, finner alla den självklart riktig. Arthur Schopenhauer I den här rapporten argumenterar vi för att pengar är någonting som bäst produceras på den fria marknaden av privata aktörer. Vi argumenterar för att ett system utan centralbanker och utan speciella bankregleringar är att föredra framför dagens…Läs mer

Kejsaren är naken

PFDicon
Augusti 2002 - en vitbok över Perssons politik Ladda ner rapporten Kampanjfilm Jag har skadat människor och många är besvikna på mig. Göran Persson (Aftonbladet 1998-09-21) Göran Persson har varit Sveriges statsminister sedan 1996. Först var han den arrogante och nedlåtande typen som gjorde besparingar inom den offentliga välfärden. I verkligheten handlade det mest om skattehöjningar. Så småningom lanserades bilden av den trygge landsfadern utan vars ledarskap ingen vet hur illa det skulle gå för Sverige. Socialdemokraternas egen lovsång till Persson har tydligen tilltalat väljarna som gett honom sitt stöd. Även inom media,…Läs mer

En sjuk själ i en sund kropp

PFDicon
Maj 2002 - en rapport om folkhälsan Ladda ner rapporten Begreppet folkhälsa används som en självklarhet i dag. Få ifrågasätter vad som egentligen åsyftas när det talas om folkets hälsa som en kollektiv företeelse. Föreställningen om att det skulle finnas en kollektiv hälsa för hela folket är utbredd och allmänt accepterad. I själva verket kan det bara vara den som fokuserar på samhället snarare än individen som finner nöje i dunkel folkhälsostatistik i stället för att inse att det enbart existerar enskilda individers hälsa. I denna rapport resonerar vi kring varför det är…Läs mer

Vägra vara vänster!

vagra_vara_vanster
Se kampanjfilmen här! Du har säkert sett den, i verkligheten eller på TV. Den antar många olika skepnader, från debattörer i TV:s morgonsoffor till icke-våldsdemonstranter eller stenkastande terrorister. Det är vänstern som går igen. Den nya vänstern hävdar att den inte har något med den gamla att göra. Anhängarna kallar sig kommunister, men vill inte kännas vid dem som tidigare kallat sig så. De har porträtt av Lenin, Mao och Che på sina väggar, kläder och flaggor, men vill inte kännas vid de mord och massmord idolerna hängav sig åt och gav order…Läs mer

Är moderat politik moderat politik?

PFDicon
Augusti 2001 - en kortrapport om trovärdighet Ladda ner rapporten Förord När moderaterna träffas för partistämma denna gång så är idéerna i fokus. Det tycker vi är bra. För den som är engagerad politiskt står det dock klart att det också finns en annan sida av politiken. Även om idéerna är grunden för det politiska uppdraget så krävs det en praktisk politik för att förverkliga dem. För vad spelar det för roll om moderata samlingspartiet under 2001 års stämma antar ett perfekt idéprogram om de lokala företrädarna under kommande mandatperioder agerar stick i…Läs mer

Frihandel ger välstånd för alla!

PFDicon
April 2001 - en rapport om frihandeln och dess förtjänster Ladda ner som PDF För oss handlar det diffusa begreppet ”globalisering” om att skapa bättre förutsättningar för människor att handla fritt, röra sig fritt och utbyta åsikter och erfarenheter fritt över hela jorden. Vi tror att det enda sättet att lyckas med detta är att låta handeln vara just fri – fri från tullar, skatter och tariffer. Genom en fri handel skapas förutsättningar för ekonomiskt välstånd och individuell frihet. Men det måste skapas förutsättningar för en fri handel. Vi vill försöka ge vårt…Läs mer

Den villkorade solidariteten

PFDicon
Februari 2001 - en rapport om det facklig-politiska samarbetet Ladda ner rapporten Att Landsorganisationen och Socialdemokratiska arbetarepartiet står varandra organisatoriskt nära är ingen hemlighet eller nyhet. Representanter för båda organisationerna talar gärna om det, speciellt i högtidstalen till kollegorna. Men vilka konsekvenser får en så tät koppling mellan den dominerande organisationen på arbetstagarsidan och det statsbärande partiet? Vi menar att det finns anledning att titta vidare inte bara på hur banden mellan LO och SAP tar sig uttryck i praktisk handling, utan också vad det betyder för samhällsklimatet i stort. Vad innebär det…Läs mer

Stoppa storebror

PFDicon
Maj 2000 - en rapport om statens kontrollbehov Ladda ner rapporten Förra gången det var Folk- och bostadsräkning förväntades medborgarna hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Den gången delade Fria Moderata Studentförbundet ut tändstickor. Den här gången är det inte fullt lika enkelt. Genom anonyma system och krav på hyresvärdar att inrätta och inrapportera lägenhetsnummer på varje lägenhet förskjuts registreringen från ett tillfälle som för medborgarna är märkbart, till ett kontinuerligt informationssamlande som staten kan använda när det passar den. Även om det var lättare att synliggöra myndighetsmaskineriet förra gången finns inget…Läs mer