Expressen 4/1: M ska inte vara ett ”safe space” för politiskt korrekthet

linkedin
REPLIK. Helena Trotzenfeldt skriver den 3/1 att moderata väljare och medlemmar som lämnat M för Sverigedemokraterna aldrig ska välkomnas tillbaka. Trotzenfeldts syn på dessa väljare verkar vara så pass nedvärderande att SD ”kan ha dem”. Detta tankesätt är olyckligt på många sätt. Inte minst stärker det bilden av M som ett verklighetsfrånvänt elitparti som i stället för att ta till sig folks missnöje ska ”tala allvar” med folket som Anna Kinberg Batra uttryckte det i sin nyårshälsning. Ska inte politikerna finnas till för folket och inte tvärtom? Moderaterna ska vara ett politiskt parti som…Läs mer

Kreativ Förströelse 2017

15419222_10154766477923794_594164726_o
Nu kan du äntligen ansöka till FMSF:s spetsutbildning Kreativ Förströelse! Utbildningen riktar sig till dig som lever och andas Studentförbundet och har för avsikt att göra så aktivt ytterligare ett antal år. Spetsutbildningen består av tre intensiva träffar där du kommer drillas och inspireras av seniora studentförbundare, men även utmanas av meningsmotståndare. Ideologiska sanningar ska ifrågasättas, mötestekniker slipas, förståelsen för stadgor fördjupas, retoriska färdigheter utvecklas och skrivkunnigheter förbättras. Utbildningstillfällena är följande: – Att vara idédriven i arbetslivet – Internarbete och ideologi – Tema: Praktiska övningar i att skriva och tala   Mellan träffarna…Läs mer

UNT 7/12: Dubbdäck dyrbar frihet

linkedin
Sedan några år råder dubbdäcksförbud på Kungsgatan i centrala Uppsala. Syftet som kommunens politiker har haft med detta är en bättre miljö. Att andra aspekter måsta vägas in har märkts tydligt denna november då vintern kom ovanligt tidigt och trafiken blivit lidande. Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan är en symbol över hur Uppsala kommun präglas av ett stadstänkande trots den enorma landsbygd som ingår i kommunen. När den första halkan och första snön kommer varje år är det en omöjlighet att utanför innerstadens bekväma gångavstånd ta sig fram utan bil med dubbdäck. Att välja bort…Läs mer

VT 23/11: Vänstervridet i Rapport

Johan och Cattis
”Efter andra världskrigets slut var det många nationalsocialistiska partier som bytte namn, men det finns fortfarande de som kallar sig nazister i Sverige. – Nazismens grundtankar, där nationen har ett högre värde än individen, är det enda alternativ som finns när det idag råder en ohållbar ‘marknadsdiktatur’ där media alltid tar elitens perspektiv. Ja, Adolf Hitler är en av 1900-talets stora politiska tänkare, men andra världskriget var en tuff period, det är givet! I partiprogrammet idag finns texter om väpnad kamp om den enskilde inte ger sig frivilligt. – Man måste vara beredd…Läs mer

ERGO 21/11: Tråkig högskolepolitik från (S)

Sten och Johan
Regeringen beslutade 17 november att titeln Universitetskansler ska ersättas av ännu en generaldirektör. Ansvarig för förändringen är socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Syftet enligt regeringen är att markera rollen som ”chef för en myndighet vars huvudsakliga uppgift är tillsyn, uppföljning och kvalitetssäkring av universitet och högskolor”. Hur detta skulle framgå av titeln generaldirektör är knappast tydligt – om detta är syftet borde titeln således vara Tillsyn-och-uppföljning-och-kvalitetssäkring-av- universitet-och-högskolor-myndighetschef. I annat fall är titeln Universitetskansler de facto tydligare kopplat till arbetsområdet än titeln generaldirektör. Konformitet är däremot inget nytt inom…Läs mer

Gustaf Reinfeldt, ny internationell sekreterare

Gustaf
Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Gustaf Reinfeldt till ny internationell sekreterare. Gustaf läser kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet och arbetar med kommunikation på Miltton Labs. Gustaf har stort intresse för internationella frågor och lång erfarenhet av internationell politik från bland annat utbildningar med EPP och EDS men också Primes Brysselkontor och Utrikespolitiska förbundet där han är ordförande för dess Stockholmsförening. Gustaf går just nu Tankesmedjan Frivärlds utbildning i utrikes- och säkerhetspolitik »Utrikesakademin«. »Eftersom jag länge har haft ett stort engagemang för internationella frågor och intresse…Läs mer

Väl utfört arbete

Olivia
Sedan augusti 2014 har Olivia Andersson tjänstgjort som Fria Moderata Studentförbundets internationella sekreterare. Under hennes ledarskap har studentförbundet verkat för en frihetligare linje i European Democrat Students (EDS) och flyttat fram studentförbundets positioner i internationella sammanhang. Olivia har under de senaste två åren representerat studentförbundet och de värden vi står för på ett föredömligt sätt, inte minst i EDS där hon innehaft positionen som vice ordförande. Under Olivias tid som internationell sekreterare har FMSF bidragit med flest motioner till EDS och utmärkts som en av de starkaste rösterna för politikutveckling inom organisationen. Tillsammans…Läs mer

Svensk Tidskrift 21/10: Pest eller kolera – nej tack!

Johan Eriksson
I en valrörelse där konsensus råder kring att det ena alternativet vore ett nytt lågvattenmärke för demokratin är det lätt hänt att man tar för givet att ”det enda” andra alternativet är räddningen. Även Hillary Clinton är förvisso en osedvanligt impopulär presidentkandidat – men åtminstone i Sverige vinner hon brett stöd i jämförelse med sin huvudrival. Att ställa sig bakom Clinton som en protest mot Donald Trump är dock att legitimera dåligt ledarskap utifrån fel premisser. De båda kandidaterna delar en stor svaghet – de är djupt opålitliga. Clinton är med fog anklagad…Läs mer

SvD 20/10: Hellre stöd av SD än samarbete med MP

Hugo och Sten
Förbundsstyrelseledamöterna i Moderata Ungdomsförbundet Björn Olsson och Oliver Rosengren skriver att Allianspartierna bör söka samarbete med Miljöpartiet. Vårt och – enligt en undersökning genomförd av Ipsos i september i år – en majoritet av Moderaternas väljares svar är nej. Alliansen ska inte samarbeta med Miljöpartiet utan istället söka stöd för sin egna politik i riksdagen, om så krävs med sverigedemokratiskt stöd. Olsson och Rosengren väljer att prioritera det politiska taktiserandet framför politiken vilket gynnar partier som Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Sedan valet 2014 regerar Stefan Löfven med stöd av Alliansen genom att Allianspartierna lägger…Läs mer

UNT 28/9: Storregionerna – en socialdemokratisk kupp

Många kommun- och landstingspolitiker har protesterat starkt mot förslaget på nya storregioner. Redan har vissa landsting gått ihop och bildat region, medan andra landsting har bildat region med sig själva. Problem uppstår när politiker på riksnivå vill toppstyra formen för lokaldemokrati. Det finns dock en tanke hos regeringen om varför just vissa landsting bör slås ihop, där exempelvis Dalarna och Sörmland kan sluta som en enda enhet. De nya regionerna är uppdelade efter hur Socialdemokraterna ska vinna alla regionval. Med de nya regionerna skulle de borgerliga partierna tappa makten i alla landsting utom…Läs mer

SvD 19/9: Försvaret är inget särintresse, AKB!

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra lanserade tidigare i år vad hon kallar En plan för Sverige. Det är ett dokument som samlar förslag om hur Moderaterna vill bygga ett starkare Sverige, men ett område saknas: försvarspolitiken. Försvaret, Moderaternas tidigare paradgren, har länge underfinansierats och nedprioriterats. En plan för ett starkare Sverige kräver också en plan för ett starkare försvar. Det var rätt beslut av Moderaterna att delta i försvarsuppgörelsen förra året, men i det försvarsbeslut som det mynnade ut i fick Försvarsmakten inte de resurser som den behöver för att utföra sina uppgifter.…Läs mer

Välkomstdagar, hälsningsgille och kalasmottagning

va%cc%88lkomstdag-su
Från Lund i söder till Umeå i norr har FMSF mött nya studenter på välkomstdagar, hälsningsgillen och kalasmottagningar under de senaste veckorna. Över 100 studenter valde att ta ställning för fria människor och fria människor. Under hösten fortlöper aktiviteter runt om i landet hos våra föreningar, om du är intresserad kan du kontakta föreningsordföranden i föreningen vid ditt lärosäte.  Läs mer

Resa till Bryssel 29/11 – 1/12

FMSF åker till Bryssel mellan 29:e november och 1:a december. Vi kommer där att tas emot av europaparlamentarikern Christofer Fjellner och även besöka opinionsbildare, tankesmedjor, andra politiker och lobbyorganisationer. I deltagaravgiften på 700 kronor ingår flygresa till Bryssel, boende samt en middag. Alla studentförbundare är välkomna att göra intresseanmälan här.Läs mer

Gotlands Allehanda 15/9: Mer behövs i försvaret av Gotland

På onsdagen (14/9) kom nyheten att Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén har tidigarelagt den permanenta stationeringen av militära förband på Gotland. Det är ett korrekt beslutet av ÖB, men de resurser som Försvarsmakten har för att värna våra nationella säkerhetsintressen på Gotland är otillräckliga. I försvarsbeslutet från förra året var en viktig komponent att Försvarsmakten skulle återuppbygga sin närvaro på Gotland. Det är nödvändigt på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa och Gotlands militärstrategiska roll när det kommer till Östersjöområdet. Enligt försvarsbeslutet kommer en stridsgrupp att etableras på ön med sammanlagt runt…Läs mer

Corren 2/9: Natomedlemskap stärker tryggheten

Replik på "Vad är nyttan med Nato?", 31/8. I sin replik till vår debattartikel från den 24/8 ifrågasätter Sofia Svensson, Conservatives for Liberty, om ett Natomedlemskap verkligen är i Sveriges intresse och om det skulle ha några effekter på säkerhetsläget sett till de baltiska republikerna. Vårt svar förblir ett starkt och klart: ja. Visserligen är det en betydande friktionsfråga inom det transatlantiska samarbetet gällande skillnaden i försvarsutgifter mellan USA och Natos europeiska medlemsstater. Precis som i Sverige tog successiva regeringar runtom i Europa efter det kalla kriget beslut som kraftigt sågade bort försvarsförmågor.…Läs mer

Corren 23/8: Baltikums sak är vår

merge_from_ofoct
I helgen firade de baltiska länderna 25 år av återupprättad frihet. I augusti 1991, mitt under brinnande statskupp från mer extrema delar av kommunistpartiet i Moskva, utropade Estland sin självständighet från det socialistiska skräckväldet. Lettland och Litauen följde kort därefter. Det finns all anledning att fira de baltiska staternas självständighet men det manar även till reflektion om vår roll i arbetet en fri och säker värld. Vi i Sverige har inte jättemycket att vara stolta över och formellt sett var vi på fel sida om historien; vår hycklande neutralitetspolitik innebar att vi inte…Läs mer

Alexander Fritz Englund ny organisationssekreterare

AFE
Fria Moderata Studentförbundets presidium har, i samråd med ordföranderådet, beslutat att anställa Alexander Fritz Englund som ny organisationssekreterare. Alexander har sin politiska bakgrund i MUF Norra Älvsborg och har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och har även läst universitetskurser i tyska, slovakiska och teoretisk filosofi. Till höst kommer Alexander att fortsätta sina studier vid Stockholms Handelshögskolas masterprogram.   Alexander har tidigare gjort praktik i Europaparlamentet för Moderate europaparlamentarikern Anna Ibrasagic samt jobbat som researcher på Timbro. Presidiet bedömer att Alexander har rätt färdigheter, erfarenheter och karaktär för att kunna lösa uppgifterna som organisationssekreterare och…Läs mer

FMSF söker internationell sekreterare!

Fria Moderata Studentförbundet söker ny internationell sekreterare. Efter två framgångsrika år i förbundets tjänst lämnar Olivia Andersson sin post som internationell sekreterare. Det innebär att vi nu skall tillsätta ett av förbundets mest givande uppdrag! Fria Moderata Studentförbundet värderar sitt internationella engagemang högt. Förbundet var en av grundarna till EPP:s studentförbund European Democrat Student (EDS) och Nordens Konservativa Studentunion(NKSU). Det är av stor vikt för vår verksamhet att vårt engagemang fortlöper professionellt och dedikerat. Som internationell sekreterare kommer du att representera förbundet vid resor och konferenser som till exempel EPP och EDS. EDS har möten fem gånger…Läs mer

Rapport: Den nya ekonomin

nyeko
Stockholm 2016-07-11 I samband med studentförbundets mingel under Almedalsveckan i Visby släppte Fria Moderata Studentförbundets presidium rapporten: »Den Nya Ekonomin«. För att alla medlemmar och intressenter skall ha möjlighet att ta del av rapporten lägger vi nu upp den som PDF: Den Nya Ekonomin Sveriges ekonomi är i förändring. Nya varor och tjänster utmanar etablerade branscher och institutioner – och Sverige går mot att bli ett internationaliserat, digitaliserat och individualiserat tjänstesamhälle. Ny information och nya idéer har skapat en ny ekonomi med nya möjligheter. Men vad händer när individen tar kontrollen över ekonomin, och gränsen mellan…Läs mer

FMSF söker organisationssekreterare

FightForFreedom1
Stockholm 2016-05-19 Organisationssekreterare Fria Moderata Studentförbundet, söker en organisationssekreterare till sitt kansli i Stockholm. Studentförbundet har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Du bör ha en god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas att jobba både ensam och tillsammans med andra. Tjänsten innebär mycket eget ansvar, men också en stor flexibilitet och möjligheter att utveckla Studentförbundets verksamhet på eget initiativ. Du kommer huvudsakligen att ansvara för förbundets löpande bokföring och betala räkningar. Vi ser därför att du gärna har god vana och förståelse…Läs mer