Vill du engagera dig i Sveriges viktigaste frihetsorganisation?

Det är kostnadsfritt att gå med i Studentförbundets föreningar* och du förbinder dig inte till något. Däremot ges du möjlighet att ta del av många arrangemang:

  • Seminarier med aktuella talare – kunskap, analys och vänner.
  • Internationella resor, genom European Democrat Students, European Students For Liberty och till Bryssel.
  • Det universiteten inte alltid ger – muntration och tradition.
  • Sveriges äldsta studenttidning Svensk Linje
  • Studentikosa sittningar, pubkvällar och diskussion.

För att återverifiera ditt medlemsskap, logga in med mobilt BankId här.

Är du inte medlem men vill bli? Fyll i formuläret nedan.

För att hantera ditt medlemsskap, logga in med mobilt BankId här.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Fria Moderata Studentförbundet 802001-8282 har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi samlar in är sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, adress, mobilnummer etc) när du registrerar dig som medlem eller anmäler dig till ett evenemang. Genom att bli medlem eller anmäla dig till ett event godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Som medlem i Fria Moderata Studentförbundet är du även medlem i en av våra medlemsföreningar. Det är enbart ansvariga personer i Fria Moderata Studentförbundet presidium samt en av berörd medlemsförening utsedd person som har direkt tillgång till dina uppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig samt för att föra ett centralt medlemsregister. Vi delar registeruppgifterna till vår registerleverantör med vilka vi har ett avtal för säker hantering av personuppgifter för att säkerställa att de ej sprids.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade genom att mejla [email protected]

Vi vill uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare föreningstillhörighet eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Fria Moderata Studentförbundet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att det som är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte.

Hur länge sparar FMSF mina uppgifter?

Som medlem har du samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy. Du måste årligen aktivt bekräfta ditt medlemskap för att behålla dina rättigheter som medlem.

Du kan närsomhelst välja att gå ur FMSF och då få dina uppgifter raderade. Om du inte heller har svarat på återvärvningsmejl eller samtal upp till två år efter ditt senaste medlemskap kommer du att raderas ur våra register.