Om du redan är medlem:
Slider
FMSF är Sveriges viktigaste frihetsrörelse
Resor
Med bland annat European Democrat Students och European Students For Liberty.
Utbildningar
Lär dig mer om ideologi och skrivande på seminarier och talarkvällar
Svensk Linje
Få Sveriges äldsta studenttidning
Studentikosa traditioner
Muntration och tradition på sittningar och pubkvällar
Slider

En stor del av vår verksamhet bedrivs i våra lokalföreningar. De anordnar med jämna mellanrum talarpass, pubkvällar och studentikosa sittningar som du som medlem har möjlighet att delta på. För att få reda på vad som händer föreningen på din ort, följ deras konton på sociala medier eller kontakta föreningens ordförande. Du hittar din närmaste förening här.

Några exempel på hur du som medlem kan engagera dig i studentförbundet är:

Gå någon av våra utbildningar. Vi har två utbildningar. Dels en spetsutbildning där du får lära dig om opinionsbildning utanför partipolitiken och dels en skribentutbildning med fokus på att träna ditt skrivande genom praktisk övning. Kontakta förbundets politiska sekreterare för att få veta mer.

Skriv i Svensk Linje, förbundets tidskrift. Den ges ut fyra gånger per år och skickas utan kostnad till studentförbundets medlemmar. Dessutom distribueras den bland annat till ledande opinionsbildare, politiker och näringslivsprofiler.

Gå med i vårt säkerhetspolitiska nätverk. Nätverket drivs av förbundets försvarspolitiska sekreterare Ludvig Filhm.

Delta i vårt internationella arbete. Studentförbundet har ett stort internationellt engagemang och deltar och anordnar årligen på ett stort antal internationella konferenser och utbildningar.

Skriv en rapport för förbundet. Förbundet författar årligen flera politiska rapporter, om vitt skilda ämnen. Om du är intresserad att för studentförbundets räkning skriva och ge ut en rapport, kontakta förbundets ordförande för att få veta mer.

Bli sakpolitisk sekreterare. Förbundet har i dagsläget tre sakpolitiska sekreterare inom försvarspolitik, europapolitik och skattepolitik med uppdrag att opinionsbilda för liberala och konservativa värden inom respektive område. Är du insatt i, eller starkt intresserad av, något särskilt ämne och skulle vilja ha en plattform att bedriva opinionsbildning så kan du ansöka om att bli sakpolitisk sekreterare. Kontakta förbundets ordförande för att få veta mer om vad uppdraget innebär.

Saknar du något ovanför? Tveka inte att ta kontakt med oss - så hjälper vi dig att få utlopp för ditt engagemang.

Gå med i FMSF:s Facebookgrupp och gilla vår facebooksida, där får du information löpande om förbundets aktiviteter, såsom talarkvällar, sittningar och seminarier.

Slider