Den som gräver en grop åt andra…

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Vår nya EU-minister Birgitta Ohlsson är upprörd över att EU i ett nytt förslag vill tvinga nyblivna mammor att vara hemma de sex första veckorna efter förlossningen, oavsett om de vill det eller inte.  Förslaget får också kritik från synnerligen oväntat håll när Eva-Britt Svensson (V) säger:

– Människor har väldigt olika förutsättningar och borde få välja. Jag arbetade själv ända fram till min förlossning

Hörru Bryssel! Lägg er inte i vad min morsa gör!
Hörru EU! Lägg er inte i vad min morsa gör!

I sak har de båda givetvis rätt. EU skall ge tusan i att reglera hur kvinnor tar hand om sina barn. Det är säkert fullt möjligt att det är bra att ta hand om barnet de första veckorna och att mödrarna är kanske allra bäst på detta. Men, det kan ändå finnas individuella skäl varför en nybliven moder måste rycka in och avsluta sitt projekt i en vecka eller så.

Det ironiska är dock att en vänsterpartist och en minister som har gjort sig kända för att stödja kvotering av föräldraförsäkringen. Så, damerna vill bestämma över andras liv när det passar dem, men inte när det inte passar dem? Hej hej hyckleri!

En mera naturlig väg om man vill reglera andras liv men inte vill att andra reglerar ens eget är att inse att det är en ohållbar position och därmed vara för frihet. Detta verkar i viss mån Kristdemokraterna ha insett, på ett sätt som PSW briljant beskriver:

Vad blir i så fall nästa drag för en partiledare som inser det slaget förlorat? Om man en gång för alla givit upp hoppet om att pracka på andra sin egen livsstil blir nästa prioritet att åtminstone säkra möjligheten att få behålla den för egen del. Där kommer det Hägglundska självbestämmandet in i bilden – autonomi som en second best-lösning för en paternalist som givit upp sina maktambitioner och nu övergår till rent självförsvar. Måhända inte den övertygelse som får ett liberalt hjärta att klappa, men bra mycket lättare att tugga i sig än ursprungsinställningen

Nej, kära EU-minister. Om du inte vill att någon skall lägga sig i vad du gör när ditt barn är nyfött, får du faktiskt ta och sluta lägga dig i hur andra föräldrar beter sig.