You are currently viewing FMSF besöktes av Kurdistan Student Union
Mikael Lindholm, förbundssekreterare FMSF, samtalar med Kurdistan Student Unions generalsekreterare Erfan Aziz Aziz

FMSF besöktes av Kurdistan Student Union

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen
  • Kommentarer på inlägget:0 Kommentarer

År 2008 besökte en delegation från FMSF den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak. Bland annat träffade man Kurdistans president, Massoud Barzani, liksom flera ministrar i KRG:s regering.  Besöket skedde efter en inbjudan från den kurdiska studentorganisationen Kurdistan Student Union, som är en heltäckande studentkår för studerande vid regionens universitet.

Den 20 mars 2011 fick FMSF möjlighet att bjuda en delegation från Kurdistan Student Union (KSU) välkommen till Sverige. I delegationen ingick bland annat KSU:s generalsekreterare Erfan Aziz Aziz samt organisationens internationelle sekreterare, Bhzar Khudur Omar, liksom flera representanter för KSU:s europeiska lokalavdelningar.

Mikael Lindholm, förbundssekreterare FMSF (vid bordsänden), samtalar med delegationen från Kurdistan Student Union.

KSU har cirka 225.000 medlemmar, som studerar vid högstadier, gymnasier och universitet i den kurdiska regionen. Vid mötet, som följdes av Kurdistan TV,  diskuterades såväl den politiska utvecklingen som mer konkreta spörsmål. Bland annat arbetar KSU för att möjliggöra för kurdiska studenter att studera vid ledande universitet runt om världen; detta kräver stipendier och denna fråga diskuterades.

KSU utökar även sin närvaro med fler lokalavdelningar i flera europeiska länder, som Sverige, Danmark, Polen, Frankrike och Belgien. KSU var särskilt intresserat av FMSF:s erfarenheter av internationellt samarbete i organisationer som EDS och IYDU.

Samarbetet organisationerna emellan fortsätter framöver bland annat genom att FMSF är inbjudet till den internationella konferens som KSU planerar att avhålla i Kurdistan under andra halvan av 2011.

Lämna ett svar