Fria Moderata Studentförbundet producerar kontinuerligt rapporter och artiklar. Samtidigt har vår förbundsledning särskild kompetens inom politik, ideologi, filosofi och ekonomi.

Vi ställer alltid om möjligt upp och talar för de borgerliga ungdomsförbundens föreningar och andra intressenter. Skicka en förfrågan till [email protected] alternativt kontakta förbundsordförande John Norell på [email protected].

 

opposition