Expressen 4/1: M ska inte vara ett ”safe space” för politiskt korrekthet

linkedin
REPLIK. Helena Trotzenfeldt skriver den 3/1 att moderata väljare och medlemmar som lämnat M för Sverigedemokraterna aldrig ska välkomnas tillbaka. Trotzenfeldts syn på dessa väljare verkar vara så pass nedvärderande att SD ”kan ha dem”. Detta tankesätt är olyckligt på många sätt. Inte minst stärker det bilden av M som ett verklighetsfrånvänt elitparti som i stället för att ta till sig folks missnöje ska ”tala allvar” med folket som Anna Kinberg Batra uttryckte det i sin nyårshälsning. Ska inte politikerna finnas till för folket och inte tvärtom? Moderaterna ska vara ett politiskt parti som…Läs mer

UNT 7/12: Dubbdäck dyrbar frihet

linkedin
Sedan några år råder dubbdäcksförbud på Kungsgatan i centrala Uppsala. Syftet som kommunens politiker har haft med detta är en bättre miljö. Att andra aspekter måsta vägas in har märkts tydligt denna november då vintern kom ovanligt tidigt och trafiken blivit lidande. Dubbdäcksförbudet på Kungsgatan är en symbol över hur Uppsala kommun präglas av ett stadstänkande trots den enorma landsbygd som ingår i kommunen. När den första halkan och första snön kommer varje år är det en omöjlighet att utanför innerstadens bekväma gångavstånd ta sig fram utan bil med dubbdäck. Att välja bort…Läs mer

VT 23/11: Vänstervridet i Rapport

Johan och Cattis
”Efter andra världskrigets slut var det många nationalsocialistiska partier som bytte namn, men det finns fortfarande de som kallar sig nazister i Sverige. – Nazismens grundtankar, där nationen har ett högre värde än individen, är det enda alternativ som finns när det idag råder en ohållbar ‘marknadsdiktatur’ där media alltid tar elitens perspektiv. Ja, Adolf Hitler är en av 1900-talets stora politiska tänkare, men andra världskriget var en tuff period, det är givet! I partiprogrammet idag finns texter om väpnad kamp om den enskilde inte ger sig frivilligt. – Man måste vara beredd…Läs mer

ERGO 21/11: Tråkig högskolepolitik från (S)

Sten och Johan
Regeringen beslutade 17 november att titeln Universitetskansler ska ersättas av ännu en generaldirektör. Ansvarig för förändringen är socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Syftet enligt regeringen är att markera rollen som ”chef för en myndighet vars huvudsakliga uppgift är tillsyn, uppföljning och kvalitetssäkring av universitet och högskolor”. Hur detta skulle framgå av titeln generaldirektör är knappast tydligt – om detta är syftet borde titeln således vara Tillsyn-och-uppföljning-och-kvalitetssäkring-av- universitet-och-högskolor-myndighetschef. I annat fall är titeln Universitetskansler de facto tydligare kopplat till arbetsområdet än titeln generaldirektör. Konformitet är däremot inget nytt inom…Läs mer

Gustaf Reinfeldt, ny internationell sekreterare

Gustaf
Fria Moderata Studentförbundets presidium har glädjen att utse Gustaf Reinfeldt till ny internationell sekreterare. Gustaf läser kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) vid Lunds universitet och arbetar med kommunikation på Miltton Labs. Gustaf har stort intresse för internationella frågor och lång erfarenhet av internationell politik från bland annat utbildningar med EPP och EDS men också Primes Brysselkontor och Utrikespolitiska förbundet där han är ordförande för dess Stockholmsförening. Gustaf går just nu Tankesmedjan Frivärlds utbildning i utrikes- och säkerhetspolitik »Utrikesakademin«. »Eftersom jag länge har haft ett stort engagemang för internationella frågor och intresse…Läs mer

Väl utfört arbete

Olivia
Sedan augusti 2014 har Olivia Andersson tjänstgjort som Fria Moderata Studentförbundets internationella sekreterare. Under hennes ledarskap har studentförbundet verkat för en frihetligare linje i European Democrat Students (EDS) och flyttat fram studentförbundets positioner i internationella sammanhang. Olivia har under de senaste två åren representerat studentförbundet och de värden vi står för på ett föredömligt sätt, inte minst i EDS där hon innehaft positionen som vice ordförande. Under Olivias tid som internationell sekreterare har FMSF bidragit med flest motioner till EDS och utmärkts som en av de starkaste rösterna för politikutveckling inom organisationen. Tillsammans…Läs mer

Svensk Tidskrift 21/10: Pest eller kolera – nej tack!

Johan Eriksson
I en valrörelse där konsensus råder kring att det ena alternativet vore ett nytt lågvattenmärke för demokratin är det lätt hänt att man tar för givet att ”det enda” andra alternativet är räddningen. Även Hillary Clinton är förvisso en osedvanligt impopulär presidentkandidat – men åtminstone i Sverige vinner hon brett stöd i jämförelse med sin huvudrival. Att ställa sig bakom Clinton som en protest mot Donald Trump är dock att legitimera dåligt ledarskap utifrån fel premisser. De båda kandidaterna delar en stor svaghet – de är djupt opålitliga. Clinton är med fog anklagad…Läs mer

SvD 20/10: Hellre stöd av SD än samarbete med MP

Hugo och Sten
Förbundsstyrelseledamöterna i Moderata Ungdomsförbundet Björn Olsson och Oliver Rosengren skriver att Allianspartierna bör söka samarbete med Miljöpartiet. Vårt och – enligt en undersökning genomförd av Ipsos i september i år – en majoritet av Moderaternas väljares svar är nej. Alliansen ska inte samarbeta med Miljöpartiet utan istället söka stöd för sin egna politik i riksdagen, om så krävs med sverigedemokratiskt stöd. Olsson och Rosengren väljer att prioritera det politiska taktiserandet framför politiken vilket gynnar partier som Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Sedan valet 2014 regerar Stefan Löfven med stöd av Alliansen genom att Allianspartierna lägger…Läs mer

UNT 28/9: Storregionerna – en socialdemokratisk kupp

Många kommun- och landstingspolitiker har protesterat starkt mot förslaget på nya storregioner. Redan har vissa landsting gått ihop och bildat region, medan andra landsting har bildat region med sig själva. Problem uppstår när politiker på riksnivå vill toppstyra formen för lokaldemokrati. Det finns dock en tanke hos regeringen om varför just vissa landsting bör slås ihop, där exempelvis Dalarna och Sörmland kan sluta som en enda enhet. De nya regionerna är uppdelade efter hur Socialdemokraterna ska vinna alla regionval. Med de nya regionerna skulle de borgerliga partierna tappa makten i alla landsting utom…Läs mer

FMSF söker organisationssekreterare

FightForFreedom1
Stockholm 2016-05-19 Organisationssekreterare Fria Moderata Studentförbundet, söker en organisationssekreterare till sitt kansli i Stockholm. Studentförbundet har funnits sedan 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Du bör ha en god problemlösningsförmåga, vara stresstålig och trivas att jobba både ensam och tillsammans med andra. Tjänsten innebär mycket eget ansvar, men också en stor flexibilitet och möjligheter att utveckla Studentförbundets verksamhet på eget initiativ. Du kommer huvudsakligen att ansvara för förbundets löpande bokföring och betala räkningar. Vi ser därför att du gärna har god vana och förståelse…Läs mer

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Gimo-0434[1]
Pressmeddelande Stockholm, 2016-05-09 Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 6 till 8 maj representantskap i Nyköping. Hugo Selling, jur stud, valdes till ordförande. Till viceordförande valdes: André Frisk, fil stud (omval) Johan Eriksson, fil stud (nyval) Catarina Kärkkäinen, fil stud (nyval) Sten Storgärds, jur stud (nyval). Under helgen diskuterades bland annat det moraliska i att skatteplanera, rätten till abort och uthyrning av livmödrar. Som alltid är FMSF forumet “Där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska” Kontakt…Läs mer

Reseberättelse: Winter University och Europa 2030

Gruppbild2
Den 23-28 februari representerade Charlotte Nilsson (Atenum), Evelina Goderholt (FMS Stockholm), Julia Setterberg (FMS Linköping), Kristina Olausson (Atenum) och Olivia Andersson (internationell sekreterare) förbundet på Winter University med European Democrat Students (EDS). Mötet ägde rum i Berlin – staden som mer än andra symboliserar det enade Europa – på temat ”Europe 2030 – United We Stand”. År 2016 markerar dessutom 55 år efter EDS grundande, vilket uppmärksammades och firades. Vid ankomst välkomnades över hundra deltagare till Konrad Adenauer Stiftung (KAS) med middag och tal av Doris Pack, f.d. ordförande för EU:s utskott för…Läs mer

UNT 23/1: Förslaget om nytt ­vapendirektiv slår fel

Redan i dag är det antagligen bland svenska jägare och vapenägare som EU är allra minst populärt. Nu är både jägare och sportskyttar offren när EU ska snabbehandla ett nytt vapendirektiv. Trots faktumet att antalet legala vapen per person i ett land inte avgör mängden väpnade brott per person i ett land. Trots att legala vapen aldrig används i den kriminalitet EU vill komma åt föreslås nu förbud mot halvautomatiska gevär och enorma inskränkningar på den redan hårda svenska vapenlagstiftningen. Detta panikartade hafsverk till förslag kommer aldrig att straffa terrorister som har som…Läs mer

Expressen 25/11: MP-gräsrötternas dom lär inte bli nådig

645@70
Åsa Romson brast nästan ut i gråt när hon under dagens presskonferens berättade om förhandlingen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det var en reaktion utan självinsikt. Åsa Romson är trots allt ledare för det parti som har lagt grunden till rådande krissituation. Miljöpartiet har konsekvent velat bibehålla bidrag och regleringar på en hög nivå, utan att inse att systemen som omöjliggör en öppen invandring. Vi har sett hur tältläger inte kan byggas på grund av plan- och bygglagens rigiditet. Att människor utvisas på grund av att staten och facken anser att deras löner är…Läs mer

Ansök till FMSF:s internutbildning Kreativ Förströelse!

KF
Nu kan du äntligen ansöka till FMSF:s internutbildning Kreativ Förströelse! Utbildningen riktar sig till dig som lever och andas studentförbundet och har för avsikt att göra så aktivt ytterligare ett antal år. Internutbildningen består av tre intensiva träffar där du kommer drillas och inspireras av seniora studentförbundare, men även utmanas av meningsmotståndare. Ideologiska sanningar ska ifrågasättas, mötestekniker slipas, förståelsen för stadgor fördjupas, retoriska färdigheter utvecklas och skrivkunnigheter förbättras. Utbildningstillfällena är följande: - 16-17 januari. Tema: Att vara idédriven i arbetslivet - 5-6 mars. Tema: Internarbete och ideologi - 2-3 april. Tema: Praktiska övningar…Läs mer

Förbundsseminarium: Ett nytt kallt krig?

Försvar
Världen blir allt osäkrare: illusionen om att Berlinmurens fall uppbådade den eviga segern för vår liberala västerländska demokratin är krossad. I spetsen går Rysslands ledare Vladimir Putin. »Tose who expect to reap the blessings of freedom, must, like men, undergo the fatigues of supporting it.« – Tomas Paine Därför bjuder Fria Moderata Studentförbundet in till förbundsseminarium den 23 oktober i Stockholm! Missa inte er chans att förkovra er i säkerhetspolitik med erfarna talare och vassa deltagare. Kvällen avslutas med en Rysslandssittning. Facebookevent och anmälan Talare ~ Brooks Newmark, forskar och föreläser i internationell politik vid University…Läs mer

Expressen 14/7: Sluta reglera och bygg mera

645@70
Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad tar sig uttryck i år av väntan på en bostad. Unga och invandrare missgynnas mest och bostadsbristen har en stark inverkan på samhällets utformning och funktionalitet. Bostadsbristen påverkar möjligheten till utbildning, integration och jobb.   Vi har en lagstiftning som är en kvarleva av 1960- och 1970-talets regleringsvåg vars syfte - att stoppa så kallade dåliga byggprojekt - har lett till att bostadsbyggandet inte motsvarar efterfrågan. Att problemet är reellt och akut är det få som motsätter sig, men viljan att faktiskt förändra är svag. Vi vill således hjälpa våra…Läs mer

Helsingborgs dagblad 6/7: Det finns inget gratis bakom Öresundsregionens fria wifi.

iva
Öresundskomiteen arbetar för att ett gränslöst wifi-nätverk ska bli verklighet. Det skriver Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Region Hovedstaden och Öresundskomiteens ordförande, Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ledamot av Öresundskomiteens verkställande utskott, Aktuella frågor 26/6. De båda debattörerna tar London och Paris som exempel för att förklara att fritt wifi kommer att sätta Öresundsregionen på kartan. Tyvärr har de glömt bort flera fundamentala saker kring information och kommunal kärnverksamhet. När den Nobelprisbelönte ekonomen Milton Friedman sade att ”det finns inga gratis luncher” menade han att ingenting är gratis. Någon måste…Läs mer

Corren 29/5: Replik: Fest, firande och kommunal censur

LFMS
REPLIK Sjungom studentens lyckliga dag – såvida dina ord är granskade och godkända av kommunen, förstås. Det var väldigt glädjande att i onsdagens ledare i Corren finna att Maria Björk Hummelgren uppmärksammar Linköpings kommuns besynnerliga hantering av årets studentkortege. Artikeln lyfter en viktig poäng i det att granskningen av banderoller inte bara är löjeväckande för oss som står vid sidan av och ser på – utan även problematisk i de signaler den sänder ut till berörda studenter. För vad betyder egentligen studenten för dessa hundratals unga vuxna? Förutom att vara en festfylld dag…Läs mer

Årets Chydeniuspris!

Chydeniuspriset
Fria Moderata Studentförbundet har den stora glädjen att fortsätta den återupprättade traditionen att dela ut Chydeniuspriset! Efter ett decennium av uppehåll kommer priset att delas ut för andra året i rad på årets representantskap. Den medlem i någon av förbundets föreningar som bäst författat en essä i Anders Chydenius anda tilldelas ett bokpaket sponsrat av Timbro, en prissumma på 1000 kronor och äran att skrivas in på samma lista som tidigare gedigna pristagare. Med Chydenii anda ska förstås klassiskt liberala värden likt försvar av näringsfrihet eller individens frihet. Nedan följer ett utdrag av…Läs mer