Skall s-kvinnor också kvoteras?

– Alla styrelseledamöter i fackförbundet Byggnads är män. Om regeringen hotade förbundet med rättsliga åtgärder på grund av detta så skulle man med rätta anklagas för att inskränka föreningsfriheten. Av Svenska kyrkans tretton biskopar är endast två kvinnor. Om regeringen försökte förändra detta med lagstiftning så vore det en uppenbar inskränkning av religionsfriheten. Av de femton styrelseledamöterna i Feministiskt initiativ är bara tre män. Om regeringen hotade partiet med repressalier för detta så skulle man göra sig skyldig till en allvarlig inskränkning av den svenska demokratin. På precis samma sätt är det med…Läs mer

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

FMSFs presidium
Pressmeddelande Stockholm, 2006-05-15 Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala. Ulrik Franke, civilingenjörsstuderande vid Kungl. Tekniska Högskolan och filosofistuderande vid Stockholms universitet, valdes till ny förbundsordförande efter Jens Eriksson. Övriga invalda i presidiet är Fredrik Saweståhl, Stockholm (omval), Maria Malmer, Uppsala (nyval), Evelina Lorentzon, Stockholm (nyval) samt Adam Nelvin, Göteborg (nyval). På valmötet diskuterades bland annat motioner om nämndemannaväsendet i svenska domstolar, guldmyntfot för valutor, fri testamentsrätt och möjligheten av att privatisera den svenska vargstammen. Representantskapet valde bland annat att uttala…Läs mer

Skrota undermåliga utbildningar

Pressmeddelande Stockholm, 2006-05-04 - 17 utbildningar sågas i en rapport från Högskoleverket. Kvaliteten är för låg, och de riskerar att bli av med rätten att examinera studenter. Det är tydligt att kvantitet fått gå före kvalitet och det är studenterna som drabbas Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Fredrik Saweståhl med anledning av Högskoleverkets granskning av högskoleutbildningar - Dagens politik för högre utbildning leder till en sämre utbildningsnivå. Statusen på svensk utbildning urholkas då högskolor och universitet inte förmår att leverera den utbildning de utlovar. Det är en direkt följd av den…Läs mer

Falsk marknadsföring är olagligt SFS

Pressmeddelande Stockholm, 2006-04-21 - Sveriges förenade studentkårer (SFS) far med osanning när de säger att Sveriges studenter har fått ny ledning och nya företrädare. Det är allvarligt. Personer som vill vara opinionsbildare och delta i debatten kan inte börja med att ljuga Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Fredrik Saweståhl med anledning av att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) valt ny ordförande och nytt presidium vid sin kongress i Örebro. - SFS representerar inte alla studenter, de representerar inte ens alla studentkårer. Dessutom är det hyckleri att kalla sig studentföreträdare då medlemmarna i…Läs mer

Äntligen! Regeringen stoppar alla planer på fler universitet

Pressmeddelande Stockholm, 2006-04-12 – Äntligen har Regeringen insett att utvecklingen har gått för snabbt. Socialdemokraterna har på sex år byggt upp fyra nya universitet. Som en jämförelse tog det över trettio år att skapa de fyra föregående universiteten. Då är det givet att kvaliteten sänks. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) viceordförande Anna Hård af Segerstad med anledning av att Leif Pagrotsky idag meddelar att högskolornas ansökningar tar för mycket energi från skolornas utveckling. – Vi kräver att de fyra senast bildade universiteten granskas, för att utröna om det är motiverat att de…Läs mer

Rör sig SFS från socialism mot kommunism?

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-21 – Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delar ut ett trestjärnigt certifikat till det allt mer renodlat kommunistiska vänsterpartiet. Rör sig SFS därmed bort från socialdemokraternas trygga hägn mot den yttersta vänsterkanten? Eller skall det bara betraktas som en allmän solidaritetshandling inom bokstavsvänstern? Det frågar sig Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att SFS idag för första gången tar steget fullt ut och bekänner politisk färg genom att certifiera ett riksdagsparti. – Jag är lite förvånad över att valet föll på kommunisterna. SFS har ju länge gått i…Läs mer

Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-17 FMSF: Allians för Sverige får betyget 12.5 i ny granskning! – Som anhängare av Allians för Sverige är jag stolt men inte nöjd. Välkomna skattesänkningar och avregleringar lovar gott, men inslag av social ingenjörskonst och en oförmåga att ta sig an centrala strukturproblem såsom arbetsrätten förminskar intrycket. Vi ger Alliansens politik betyget 12.5 i dagsläget. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att rapporten "Hvad hvilja borgarna?" presenteras på Moderaternas Kommunala rikskonferens i Jönköping idag. – En ordentlig sänkning av inkomstskatten, ett avskaffande av förmögenhetsskatten,…Läs mer

Satir är en viktig del av det politiska samtalet!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-03-02 På förekommen anledning vill Fria Moderata Studentförbundet, utgivare av Svensk Linje, göra följande uttalande: Svensk Linjes redaktion är väl medveten om att de skämt som publiceras under rubriken Bomber inte alltid förstås av de medborgare som inte följer den politiska debatten, alternativt saknar humor. För de som inte förstår humor så vill vi gärna upplysa att den omtalade bomben driver med feministerna i F! (som strax innan den aktuella bomben publicerades sagt att alla män är potentiella våldtäktsmän). För att på ett närmast övertydligt sätt falsifiera denna tes gjorde vi…Läs mer

När förbjuder Ringholm curling och boule?

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-31 – Bosse Ringholm säger att han vill förbjuda alla kampsporter med slag och sparkar mot huvudet på grund av medicinska skäl. Det håller inte. Fler Svenskar har dött under utövande av boule och curling än under utövandet av kampsport. De idrotter som Ringholm själv föredrar – fotboll, löpning och skidåkning – har krävt 13 svenska liv 1998-2004. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att idrottsminister Bo Ringholm idag lagt fram ett lagförslag för den socialdemokratiska riksdagsgruppen syftande till att förbjuda flera stora svenska idrotter.…Läs mer

Stoppa terroristbiståndet!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-30 – Tvångstaxerade pengar som skickas som bistånd från makthavarna i en stat till makthavarna i en annan stat är alltid problematiskt. När biståndspengar skickas till en grupp beväpnade banditer som förtrycker den egna befolkningen, förskingrar en större del av pengarna och terroriserar svenska medborgare – då är det förkastligt. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att beväpnade banditgrupper aktiva på de palestinska territorierna krävt att alla nordbor skall lämna den del av Israel som de kontrollerar inom 48 timmar. – Det går inte längre…Läs mer

Studentavgifter leder till kvalitet och mångfald!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-30 – Möjligheten för de svenska lärosätena att ta ut avgifter av icke-europeiska studenter är ett första viktigt steg för att modernisera den svenska högre utbildningen. Nästa steg blir rimligen att utvidga möjligheten att ta ut avgifter till att gälla även svenska studenter. Det säger Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att Studieavgiftsutredningen idag presenterat sitt slutbetänkande. – Vi välkomnar stora delar av utredningens förslag och ser fram emot nästa steg, möjligheten att ta ut avgifter av samtliga studenter. För oss som vill se svensk utbildning och…Läs mer

Peter O Sellgren ny redaktör för Svensk Linje!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-26 Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Peter O Sellgren till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Sellgren övertar posten efter avgående tillförordnade redaktören Klas Hjort. Peter O Sellgren är 29 år gammal och har tidigare bland annat varit förbundsordförande för FMSF och redaktionssekreterare för Svensk Linje. Idag arbetar Sellgren som kommunikationskonsult och bor på Södermalm i Stockholm. Svensk Linje har sedan 1942 varit ett fristående forum för borgerlig idédebatt. Bland dess tidigare redaktörer märks Mats Svegfors, Carl Bildt, Cecilia Stegö Chilò och Leif Lewin.Läs mer

Yttrandefriheten måste vara helig!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-11-09 – Idag påbörjas den sista ronden mellan yttrandefriheten och religionsfriheten å ena sidan och den politiska korrektheten å den andra. Allt annat än en rejäl knockoutseger för den frihetliga sidan vore oacceptabelt. Yttrandefriheten måste vara helig! Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att pastor Åke Greens fall idag tas upp till behandling av Högsta domstolen. – Pastor Green har inte gjort något annat än att delge sin syn på bibeln och kristendomen. Processen mot honom är en process mot religionsfriheten. En attack mot de principiella…Läs mer

Bosse Ringholm är ett hot mot folkhälsan!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-09-07 – När larmrapporter talar om att svensken rör sig för lite agerar idrottsministern genom att utlova ett omfattande förbud av ett större antal sporter med tiotusentals utövare. Det är inte bara djupt omoraliskt, det är ett potentiellt hot mot folkhälsan. Bristen på logik är, till och med för ett förslag signerat Bosse Ringholm, slående. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att idrottsminister Bosse Ringholm utlovat ett utvidgat kampsportsförbud. – Ringholm har talat om att intentionen med de aktuella sporterna är fel. Det kan…Läs mer

Markera mot varje tendens till vänsteravvikelser!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-25 – De kommande fyra dagarna har de moderata gräsrötterna chansen att peka ut den färdriktningen som skall leda moderatskutan till valseger och Sverige till regimskifte hösten 2006. Mitt råd till ombuden är enkelt: håll styrbord! Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att moderaterna idag inleder sin arbetsstämma i Örebro. – Det finns en hel del vettiga liberala förslag i de politiska propositionerna som partistyrelsen lagt fram. Inte minst märks kraven på att öppna upp vården för privata aktörer och viljan att reformera bidragssystemen.…Läs mer

Kungens munväder gör ingen klimatförändring!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-01 – Hövdingar, överstepräster och kungar har i alla tider ansetts besitta särskild makt över väder och vind. Carl XVI Gustaf tycks inte utgöra något undantag. Under söndagen varnade den svenska monarken i apokalyptiska ordalag för att ”öriken kommer att utplånas och stora landområden svämmas över” om inte människan börjar ”lyssna på moder jord”. Uttalandet är olycksbådande på många sätt – om än inte så som monarken avsett. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av kungens tal till deltagarna i Tällberg Forum i Dalarna i söndags. –…Läs mer

Hela världen borde fira idag! Long live the revolution!

Pressmeddelande Stockholm, forth of july – Idag firar USA minnet av att den i Philadelphia församlade Kontinentala kongressen 1776 godkände den amerikanska självständighetsförklaring. Detta dokument bröt inte bara de tretton koloniernas band med moderlandet, det lade även en filosofisk grund för den nya nationen som fortfarande idag, mer än två hundra år senare, är i högsta grad levande. Hela världen borde fira! Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av att USA idag firar sin nationaldag. – Den amerikanska självständighetsförklaringen slår fast att varje människa har en okränkbar rätt till…Läs mer

Sandvikentrio i ledningen för Sveriges största borgerliga studentförbund!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-17 Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala. Jens Eriksson, 27-årig ekonomistuderande vid Uppsala universitet och filosofie magister i retorik, omvaldes som förbundsordförande. Jens är uppvuxen i Sandviken där han gått på Murgårdsskolan och på Hammargymnasiet. Han var under sin uppväxt aktiv i MUF-Sandviken och MUF-Gävleborg samt spelade Rugby i Sandviken Rugby Club. Under helgen valdes även fyra viceordföranden. En av dessa är Fredrik Saweståhl, 27 årig juridikstuderande vid Uppsala universitet. Fredrik är även han uppvuxen i Sandviken och…Läs mer

Dra åt Feministiskt initiativ Ulvskog!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-09 – Att regeringsstödda styrkor drar runt i våra städer, vandaliserar egendom och misshandlar oskyldiga människor är fullkomligt oacceptabelt. Det för tankarna till helt andra tider och samhällsskick. Till och med socialdemokraterna borde veta bättre. Marita Ulvskog har bytt parti förut så hon vet hur det går till, det vore rimligt om nu tog konsekvensen av vad hennes hejdukar ställt till med och lämnar regeringen till förmån för Feministiskt initiativ (Fi) där motsvarande beteende torde vara mer accepterat. Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av det våldsdåd…Läs mer

Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-08 – Sveriges universitet och högskolor fortsätter att diskriminera studenter som anses tillhöra mindre önskvärda grupper. Under 2004 sorterades 169 studenter bort från de utbildningar de sökt och kvalificerat sig till därför att de hade fel kön, tillhörde fel etnicitet eller kom från fel kommun. Den centrala rättsprincipen ”likhet inför lagen” fick således stå tillbaka för politikernas vilja att styra över människors liv. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av Högskoleverkets rapport ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004” som presenterades i veckan.…Läs mer