Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-08 – Sveriges universitet och högskolor fortsätter att diskriminera studenter som anses tillhöra mindre önskvärda grupper. Under 2004 sorterades 169 studenter bort från de utbildningar de sökt och kvalificerat sig till därför att de hade fel kön, tillhörde fel etnicitet eller kom från fel kommun. Den centrala rättsprincipen ”likhet inför lagen” fick således stå tillbaka för politikernas vilja att styra över människors liv. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av Högskoleverkets rapport ”Reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2004” som presenterades i veckan.…Läs mer

Uppsala studentkår misskrediterar förbundsledningen

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-07 – Uppsala Studentkårs ordförande Andreas Kemblers agerande gentemot oppositionen inför det stundande kårvalet vittnar om en skrämmande brist på respekt för den demokratiska processen. Dessutom pekar det på att Andreas Kembler inte ens kan stava till ordet ”studentikost”. Att argumenten och humorn inte räcker till för Kembler är dock ingen ursäkt för att ta till hot som ett instrument i den egna valkampanjen. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Andreas Kembler i ett pressmeddelande hotat polisanmäla det nya kårpartiet Halvera.nu på grund…Läs mer

Nu lanserar vi Vägval Höger!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-03-11 - Inom Moderaterna borde det inte finnas något behov av en separatistorganisation som det uppenbarligen gör inom vänstern. Partiprogrammet är förhållandevis tydligt i sin inriktning; för individens frihet, marknadsekonomi och rättsstat. Med anledning av den senaste tidens ideologiska snedsteg vill vi dock uppmärksamma vännerna inom Moderaterna på risken med att förvilla sig allt för lång bort från den frihetliga traditionen. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att rapporten ”Vägval höger – en rapport om den nya moderata politiken” presenteras idag i samband med…Läs mer

För en doktorshatt stödjer vi Borås högskolas ansökan!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-17 - Rent principiellt är jag motståndare till att universitetsbegreppet inflateras och ser med oro på de senaste årens utveckling. För en doktorshatt i litteraturvetenskap eller kärnfysik kan jag dock tänka mig att göra ett undantag och stödja Borås högskolas ansökan om att bli universitet. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Borås högskola idag meddelat att de avser ansöka om universitetsstatus. - Det vore djupt orättvist om det enbart är statsministern som får vara med och lägga bud på hedersdoktorshattarna. Är det nu…Läs mer

141 länder offer för potentiell masspsykos!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-16 - Utmålandet av den mänskliga klimatpåverkan som en vetenskaplig sanning är en av vår tids största offentliga lögner. Det massiva användandet av de statliga propagandaapparaterna världen runt för att mörka, manipulera och förenkla bilden av klimatdiskussionen ger obehagliga associationer till mörka tider i mänsklighetens historia. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att det så kallade Kyotoprotokollet som skrivits under av 141 länder idag träder ikraft. - Utvecklingen är mycket riktigt oroande, som det så ofta hävdas i klimatdebatten, men inte på grund av…Läs mer

Svensk liberalism har förlorat en av sina stora. En hövding har fallit.

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-15 - En av den svenska liberalismens främsta förgrundsgestalter och pionjärer, professor Sven Rydenfelt, har gått ur tiden. Hans insatser för frihetens idéer i vårt land är svåra att överskatta. I decennier bedrev han en aldrig sviktande kamp för marknadsekonomi och individuell frihet som inspirerat tusentals andra. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att professor Sven Rydenfelt avlidit. - I min generation är vi många som tog våra första stapplande ideologiska steg tillsammans med böcker som ”Bönder - Mat - Socialism” och ”Skola med…Läs mer

”Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-05 - ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran Persson en doktorshatt som tack för att han upphöjde dem till universitet för sex år sedan. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Göran Persson idag promoveras till hedersdoktor vid Örebro universitet. - Att det är uppgraderingen från högskola till universitet som ligger bakom sägs uttryckligen i motiveringen. Sällan har väl den offentliga elitens förkärlek för…Läs mer

SFS fortsätter sin kamp för en svensk raspolitik!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-02 - Trots att jämställdhetsministern tagit avstånd från statlig rasregistrering och att rättsväsendet förklarat rasdiskriminering vid de högre utbildningssätena för olaglig fortsätter Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) sin kamp för att hudfärg skall bli en variabel att räkna med i svensk politik. Det är en skamlig linje som bedrivs, inte minst då SFS uttalar sig i tiotusentals ofrivilliga medlemmars namn. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att SFS idag publicerat en rapport där de redogör för sin syn på ras- och könsdiskriminering. - Vi kommer…Läs mer

Friheten vs Uppsala universitet 1 – 0!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-01-12 - Uppsala universitet ville inspektera studenternas hudfärg innan man sorterade in dem i olika led. Att tingsrätten i dag fällt universitetet för denna diskriminering är visserligen bara en delseger, men en mycket viktig sådan! Att statliga myndigheter inte tillåts behandla medborgarna olika beroende på deras etnicitet eller hudfärg är en oavvislig princip. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning att Uppsala universitet idag fälldes i Uppsala tingsrätt för den etniska diskriminering de tidigare tillämpat vid antagningen till juristprogrammet. - Uppsala universitet har redan självmant upphört…Läs mer

Nu lämnar råttorna skeppet!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-07 - I helgen avhöll vänsterpartiet försoningskonferens. Idag lämnar förre partiledaren Gudrun Schyman skutan. Så försonade var det. Kommunisten Lars Ohly blir mer och mer ensam. ”Det började som en skakning på nedre däck” inleds Mikael Wiehes Andraklasspassagerarens sista sång, nu har vi kommit till versen ”Sen lämna' råttorna skeppet för att söka sig mot land.” Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att allt pekar på att Gudrun Schyman idag lämnar Vänsterpartiet. - Det är bra att Ohly fortsäter att kalla sig kommunist, allt…Läs mer

There ain’t no such thing as a free lunch SUS!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-02 - Utbildning kostar och utbildning måste få kosta. Stockholms universitets studentkår (SUS) har inte gjort hemläxan i nationalekonomi när de hävdar att ”Principen om gratis utbildning” inte får ”ruckas”. Det finns ingen sådan princip och det kan inte finnas någon sådan princip, there ain´t no such thins as a free lunch! Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att SUS idag genomfört en kampanj emot studentavgifter. - För den som läst sin ABC-bok i ekonomi borde det vara uppenbart att exempelvis lokaler, lärare och…Läs mer

”Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

Pressmeddelande Stockholm, 2004-12-02 - ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran Persson en doktorshatt som tack för att han upphöjde dem till universitet för sex år sedan. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Göran Persson utsetts till hedersdoktor vid Örebro universitet. - Att det är uppgraderingen från högskola till universitet som ligger bakom sägs uttryckligen i motiveringen. Sällan har väl den offentliga elitens förkärlek för tjänster…Läs mer

FMSF på demonstration idag: Vi står med Ukrainas folk!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-11-25 ”Öppenhet står mot slutenhet. Yttrandefrihet står mot censur. Genuin folkvilja står mot politikervilja. Friheten står mot förtrycket. Det Ukrainska folket har valt sida. De har valt friheten. Vi är här ikväll för att visa vårt stöd för det valet.” Det sade Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), i en appell på en demonstration till stöd för den Ukrainska oppositionen tidigare i kväll. Demonstrationen hölls utanför den Ukrainska ambassaden i Stockholm och samlade ett femtiotal deltagare. Talade gjorde även Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson, Timbros Johan Norberg samt Moderata Ungdomsförbundets…Läs mer

Stöd de demokratiska krafterna i Ukraina!

Pressmeddelande Stockhom, 2004-11-25 FMSF kommer ikväll att delta i en demonstration till stöd för de demokratiska krafterna i Ukraina. Vår ordförande Jens Eriksson kommer vara en av dem som håller en kort apell under demonstrationen utanför den Ukrainska ambassaden på Lidingö. Vi uppmanar alla som vill stödja de demokratiska krafterna i Ukraina att delta – gärna med något orange, eftersom det blivit symbolen för protesterna i Kiev. Inbjudan till demonstrationen: Protestera mot valfusket i Ukraina! Demonstration utanför Ukrainas ambassad i dag 17.30-18.30 Ukraina står och väger mellan demokrati och diktatur. Allt tyder på…Läs mer

15 år efter Berlinmurens fall vill ”s” bygga nya murar!

Pressmeddelande Stockholm, 2004-11-10 - Igår var det 15 år sedan Berlinmuren föll och Östeuropas befrielse var ett faktum. Samma dag presenterade socialdemokraterna planer på att bygga en svensk mur högre. En mur som hindrar tusentals studenter, ungdomar och arbetslösa från att komma in på arbetsmarknaden. Den mur som stavas LAS och som borde följt Berlinmuren i graven skall nu bli ännu högre. Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) med anledning av att socialdemokraterna presenterat förslag på hur arbetsmarknadslagstiftningen skall skärpas. - Trots en gynnsam konjunktur fortsätter arbetslösheten att ligga…Läs mer

Vi JO-anmäler Göteborgs Universitet

Pressmeddelande Uppsala, 2004-11-08 - I slutet av förra veckan slängdes den till Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) anslutna Fria Moderata Studentföreningen i Göteborg (FMSG) ut från de av Göteborgs Universitet ägda möteslokalerna de sedan en tid använt sig av. Officiellt därför att de inte velat ansluta sig till studentkåren. Enlig vissa spekulationer därför att de bjudit in en kontroversiell talare. När vi från centralt håll granskat frågan har vi funnit att beslutet tycks stå i direkt strid med Högskoleförordningens 13§, därför JO-anmäler vi nu Göteborgs Universitetet (anmälan bifogas). Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för…Läs mer