Peter O Sellgren ny redaktör för Svensk Linje!

Pressmeddelande Stockholm, 2006-01-26 Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) presidium har utsett Peter O Sellgren till ny redaktör för förbundets tidskrift Svensk Linje. Sellgren övertar posten efter avgående tillförordnade redaktören Klas Hjort.…

Continue Reading Peter O Sellgren ny redaktör för Svensk Linje!

Yttrandefriheten måste vara helig!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-11-09 – Idag påbörjas den sista ronden mellan yttrandefriheten och religionsfriheten å ena sidan och den politiska korrektheten å den andra. Allt annat än en rejäl knockoutseger för…

Continue Reading Yttrandefriheten måste vara helig!

Bosse Ringholm är ett hot mot folkhälsan!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-09-07 – När larmrapporter talar om att svensken rör sig för lite agerar idrottsministern genom att utlova ett omfattande förbud av ett större antal sporter med tiotusentals utövare.…

Continue Reading Bosse Ringholm är ett hot mot folkhälsan!

Markera mot varje tendens till vänsteravvikelser!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-25 – De kommande fyra dagarna har de moderata gräsrötterna chansen att peka ut den färdriktningen som skall leda moderatskutan till valseger och Sverige till regimskifte hösten 2006.…

Continue Reading Markera mot varje tendens till vänsteravvikelser!

Det är företagsklimatet, dumbom

Augusti 2005 - en rapport om arbetsmarknadspolitik Ladda ner rapporten som PDF Det står redan klart att arbetslösheten kommer att bli en av de viktigaste frågorna inför valet 2006. Trots…

Continue Reading Det är företagsklimatet, dumbom

Kungens munväder gör ingen klimatförändring!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-08-01 – Hövdingar, överstepräster och kungar har i alla tider ansetts besitta särskild makt över väder och vind. Carl XVI Gustaf tycks inte utgöra något undantag. Under söndagen…

Continue Reading Kungens munväder gör ingen klimatförändring!

Sandvikentrio i ledningen för Sveriges största borgerliga studentförbund!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-17 Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen, som förbundet gjort sedan 1942, valmöte på Gimo Herrgård några mil utanför Uppsala. Jens Eriksson, 27-årig ekonomistuderande vid Uppsala universitet och…

Continue Reading Sandvikentrio i ledningen för Sveriges största borgerliga studentförbund!

2005 års representantskap

Studentförbundets Representantskap avhölls traditionsenligt på Gimo Herrgård 13-15 maj. Under Representantskapet uppgick antalet delegater, observatörer och gäster till runt 80 personer. Presidiets fyra motioner handlade om privat militär, immaterialrätt, kloning…

Continue Reading 2005 års representantskap

Dra åt Feministiskt initiativ Ulvskog!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-05-09 – Att regeringsstödda styrkor drar runt i våra städer, vandaliserar egendom och misshandlar oskyldiga människor är fullkomligt oacceptabelt. Det för tankarna till helt andra tider och samhällsskick.…

Continue Reading Dra åt Feministiskt initiativ Ulvskog!

Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-08 – Sveriges universitet och högskolor fortsätter att diskriminera studenter som anses tillhöra mindre önskvärda grupper. Under 2004 sorterades 169 studenter bort från de utbildningar de sökt och…

Continue Reading Fortsatt diskriminering vid landets högre lärosäten!

Uppsala studentkår misskrediterar förbundsledningen

Pressmeddelande Stockholm, 2005-04-07 – Uppsala Studentkårs ordförande Andreas Kemblers agerande gentemot oppositionen inför det stundande kårvalet vittnar om en skrämmande brist på respekt för den demokratiska processen. Dessutom pekar det…

Continue Reading Uppsala studentkår misskrediterar förbundsledningen

Nu lanserar vi Vägval Höger!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-03-11 - Inom Moderaterna borde det inte finnas något behov av en separatistorganisation som det uppenbarligen gör inom vänstern. Partiprogrammet är förhållandevis tydligt i sin inriktning; för individens…

Continue Reading Nu lanserar vi Vägval Höger!

141 länder offer för potentiell masspsykos!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-16 - Utmålandet av den mänskliga klimatpåverkan som en vetenskaplig sanning är en av vår tids största offentliga lögner. Det massiva användandet av de statliga propagandaapparaterna världen runt…

Continue Reading 141 länder offer för potentiell masspsykos!

“Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-05 - ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran…

Continue Reading “Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

SFS fortsätter sin kamp för en svensk raspolitik!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-02-02 - Trots att jämställdhetsministern tagit avstånd från statlig rasregistrering och att rättsväsendet förklarat rasdiskriminering vid de högre utbildningssätena för olaglig fortsätter Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) sin kamp…

Continue Reading SFS fortsätter sin kamp för en svensk raspolitik!

Friheten vs Uppsala universitet 1 – 0!

Pressmeddelande Stockholm, 2005-01-12 - Uppsala universitet ville inspektera studenternas hudfärg innan man sorterade in dem i olika led. Att tingsrätten i dag fällt universitetet för denna diskriminering är visserligen bara…

Continue Reading Friheten vs Uppsala universitet 1 – 0!