Lång och trogen tjänst

2013-05-23 Amanda Wollstad, internationell sekreterare, entledigad Amanda Wollstad har sedan april 2010 innehaft posten som förbundets internationella sekreterare. Amanda har under dessa år representerat förbundet på ett föredömligt sätt på EDS (European Democrat…

Continue ReadingLång och trogen tjänst

Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet

Pressmeddelande Stockholm, 2013-05-20 Nytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet Fria Moderata Studentförbundet avhöll i helgen valmöte på Gimo Herrgård. Victoria Nilsson, hemmahörande i Studentföreningen Ateneum, omvaldes som förbundsordförande. Övriga…

Continue ReadingNytt presidium valt för Fria Moderata Studentförbundet