You are currently viewing Höstgimo 2020

Höstgimo 2020

Under helgen 21-23 augusti 2020 avhölls Höstgimo på Gimo Herrgård i Uppsala län, ett extrainsatt representantskap för politiska diskussioner, glada muntrationer och upprätthållande av traditioner. Till representantskapet deltog studentförbundare från hela landet, representerande förbundets tretton föreningar.

Talare för helgen var P.J. Anders Linder, viceordförande emeritus 1985-1987, chefredaktör för Axess magasin och vd för Axess publishing, samt Karin Svanborg-Sjövall, fram tills nyligen VD för tankesmedjan Timbro och numera krönikör på Dagens Nyheter.

Ledde sexorna på kvällarna gjorde våra eminenta toastmasters. Förbundsordförande emeritus 2000-02 Tobias Sjö under fredagens sexa och viceordförande emerita 2014-16 Johanna Grönbäck på lördagen.

Då avtackning av föregående presidium uteblev då ordinarie representantskap hölls digital så tackades avgågna förbundsordförande Catarina Kärkkäinen, viceordförande Albin Zettervall, viceordförande Beatrice Backman, och viceordförande Adam Danieli för sin tid i förbundets presidium under fredagens sittning. Vidare mottog förbundsordförande emerita Catarina Kärkkäinen en graverad ordförandeklubba av sittande förbundsordförande John Norell som tack för sitt engagemang för förbundet.

Under lördagens sittning fick Sten Storgärds viceordförande emeritus 2016-2018 tillika tidigare förbundssekreterare 2018-2019 av förbundsordförande motta guldnålen, som ett erkännande av hans värdefulla insatser för förbundet.

Bilder från helgen kan hittas här.

Trots motionsbehandling både lördag och söndag hann representantskapet endast behandla 7 av de 21 motioner som inkommit. Resterande bordlades till nästa representantskap. I slutändan är – som vårt motto lyder – argumenten viktigare än åsikterna, debatten viktigare än besluten och det det ideologiska utbytet är viktigare än det strategiska.

Representantskapet beslutade att uttala:

att sexköp bör vara lagligt,
att värdmödraskap mot ersättning bör tillåtas,
att aktiv dödshjälp bör vara lagligt,
att narkotika bör legaliseras,
att doping bör legaliseras,
att allt som inte kränker negativa rättigheter bör legaliseras,
att alla individer får inta alla substanser så länge det inte skadar någon annan,
att privatpersoner bör ha rätt att äga, bära och bruka vapen i nödvärnssyfte,
att yttrandefriheten är fundamental för det fria samhället,
att friheten att ifrågasätta och kritisera måste försvaras, och
att staten ej bör syssla med äldreboenden.