FMS

Styrelse år 2020/2021
Ordförande
: Johanna Patricius
Vice ordförande: Melissa Högberg Yilmaz
Ledamöter:
Elias Barkvall
Adam Corcoran
Lucas Svärd Almenäs
Melina Lagerstedt

E-post: stockholm@fmsf.se
Facebooksida: Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm
Facebookgrupp: FMS Stockholm
Medlemskap: kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.