Contact

Vill du komma i kontakt med oss i Fria Moderata Studentförbundet kan du mejla oss på info@fmsf.se. Vid brådskande ärenden når du förbundsordförande John Norell på +46 70 22 69 407.