Fria Moderata Studentförbundet når du på följande sätt:

Chairperson
John Norell
Telefon: 070 22 69 407
E-post: john.norell@fmsf.se

Organisationssekreterare
Folke Johannesson
E-post: folke.johannesson@fmsf.se

Besöksadress:
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Postadress:
Box 5373
102 49 STOCKHOLM

E-post
info@fmsf.se

Facebook
Twitter

Tidskrift
Svensk Linje

Bankuppgifter
Bankgiro 762-3770

SEB 5223-1006758
IBAN: SE0350000000052231006758
BIC: ESSESESS