You are currently viewing Helsingborgs dagblad 6/7: Det finns inget gratis bakom Öresundsregionens fria wifi.

Helsingborgs dagblad 6/7: Det finns inget gratis bakom Öresundsregionens fria wifi.

Öresundskomiteen arbetar för att ett gränslöst wifi-nätverk ska bli verklighet. Det skriver Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Region Hovedstaden och Öresundskomiteens ordförande, Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ledamot av Öresundskomiteens verkställande utskott, Aktuella frågor 26/6.

De båda debattörerna tar London och Paris som exempel för att förklara att fritt wifi kommer att sätta Öresundsregionen på kartan. Tyvärr har de glömt bort flera fundamentala saker kring information och kommunal kärnverksamhet.

När den Nobelprisbelönte ekonomen Milton Friedman sade att ”det finns inga gratis luncher” menade han att ingenting är gratis. Någon måste alltid stå för slutnotan. Så är det också när det gäller fritt wifi i Öresundsregionen. Det är något som skattebetalarna i så fall finansierar via skattsedeln. Men istället för att inse det och ta det i beaktning slår de två skribenterna fast att den så kallade satsningen på fritt wifi inte är särskilt dyr.

Peter Danielsson skickade i sin roll som kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg för tre år sedan ut ett pressmeddelande och berättade att kommunen lanserade ”gratis wifi” i Helsingborg. Slutnotan hamnade strax under tre miljoner kronor och driftkostnaden uppgår enligt Peter Danielsson till ”några hundratusen kronor” per år.

I Hässleholm har stadens politiker i flera rundor diskuterat kommunalt wifi men efter att kommunens IT-chef uppskattade att det skulle kosta invånarna en till två miljoner kronor att installera och omkring fyrahundratusen per år i driftkostnader lades förslaget – för stunden – på framtiden.

Naturligtvis kan man hävda att wifi är en sorts digital infrastuktur, nästan alla använder internet; överallt ser man surfplattor, smarta telefoner och bärbara datorer. Men frågan är om det ska finansieras via skattsedeln.

Fik, restauranger och hotell erbjuder gratis wifi för att locka kunder. Företagen finansierar det med pengar från den vinst de gör.

Sophie Hæstorp Andersen och Peter Danielsson skriver att ett steg för ett gränslöst fritt wifi i Öresundsregionen skulle kunna vara att etablera ett wifi-nätverk under ett nytt namn där redan befintliga nätverk ingår. Anslutna kan vara till exempel kommuner, restauranger, kollektivtrafik, hotell och företag. Den som befinner sig i en surfzon som ingår i det nya nätverket ska kunna koppla upp sig gratis och ha automatisk, friktionsfri anslutning.

Men varför ska politiker som Peter Danielsson och Sophie Hæstorp Andersen ge sig in på en fungerande marknad och satsa på att förstöra den?

Att kommunen genom att erbjuda gratis wifi ägnar sig åt illojal konkurrens är också en av orsakerna till att Konkurrensverket sedan i höstas utreder bland annat Peter Danielssons – och Helsingborgs skattebetalares – satsning på så kallat gratis wifi på allmänna platser.

Idag täcker de fria surfzonerna i Helsingborg en yta på cirka 166 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 0,04 promille av kommunens totala yta.

Enligt Konkurrensverket kan kommunens erbjudanden om gratis internetuppkoppling på gator och torg strida mot bestämmelserna i konkurrenslagen. Myndigheten har inlett en förstudie i vilken Helsingborgs stads verksamhet utreds.

Att Peter Danielsson och Sophie Hæstorp Andersen tar London som exempel på fritt wifi är intressant. Där har staden arbetat aktivt med näringsidkare som står för en bra bit av notan. Vilka företag har de två debattörerna talat med, för att lätta bördan för skattebetalarna?

Det finns ingenting gratis bakom Öresundsregionens fria wifi. Skattebetalarna får betala medan politikerna tar åt sig äran för tjänsten. Det vore bra om Peter Danielsson och Sophie Hæstorp Andersen påminde sig om innebörden av kommunal och regional kärnverksamhet och vad skattebetalarnas pengar bör gå till.

Alexandra Ivanov

 

Till Helsingborgs dagblad