You are currently viewing Ny redaktör Svensk Linje

Ny redaktör Svensk Linje

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Vaktavlösning för Svensk Linjes redaktion. Markus Konow tar i dag över efter Johan Ridenfeldt som redaktör för Fria Moderata Studentförbundets organ Svensk Linje.

Under Ridenfeldts ledning har Bomberna fallit mot sina offer, redaktionsfrågor och råd från Tant Rand och Farbror Hayek haglat mellan de sanningssökande och djuplodande artiklarna.

Samtidigt som andra tidskrifter och debattforum digitaliseras eller lagts ned helt och hållet har Svensk Linje fortsatt att ges ut med artiklar i liberal och konservativ andra för ett friare Sverige.

Ett stort tack till den avgående redaktionen för att ha fört traditioner och debatten vidare, samt ett varmt lycka till till den tillträdande!

Vill du skriva i Svensk Linje eller har frågor om annonsering eller dylikt? Kontakta då Markus Konow på [email protected]

På bilden ses ett kollage över de förstasidor som Ridentfeldts redaktion ansvarat för.Svensk Linje JR