You are currently viewing Brev till den Ukrainska ambassadören

Brev till den Ukrainska ambassadören

  • Post author:
  • Post category:Press

Detta brev lämnades över till den Ukrainska ambassaden i Stockholm den 3 mars 2014 tillsammans med en lista om ca 1000 signaturer.

Stockholm, 3 mars 2014

Till Ukrainas Ambassadör i Sverige

Kära Ambassadör,

Fria Moderata Studentförbundet överlämnar härmed en namninsamling till stöd för Ukrainas kamp att bli en fri, demokratisk och suverän stat igen.

Vi har med bestörtning sett hur ex-president Yanukovich behandlat de människor som protesterat på självständighetstorget i Kiev. Vi vänder oss särskilt emot den Ukrainska specialpolisstyrkan Berkuts behandling av demonstranterna den 18-20 februari, då man med våld försökte skingra demonstranterna och sköt mot folkmassan, bland annat med prickskyttar. Över 100 människor har mist livet och hundratals är fortfarande försvunna. Vi vill särskilt uppmärksamma händelsen då fackföreningshuset, som användes som högkvarter och sjukstuga av demonstranterna, brändes ned. I lågorna dog över 30 personer som inte kunde ta sig ut.

Vi vill med detta framföra vår önskan om en fredlig och demokratisk utveckling i Ukraina. Vi ser med stor sorg på hur den nuvarande situationen utnyttjas av såväl fascistiska och nazistiska grupper som Rysslands president Putin.

Med hälsningar och hopp om ett fredligt och demokratiskt Ukraina,

Fria Moderata Studentförbundet samt undertecknarna av denna namninsamling.

To the Ukrainian ambassador to Sweden

Stockholm, 3 mars 2014

Dear Ambassador,

The Swedish Confederation of Conservative and Liberal Students (Fria Moderata Studentförbundet) wishes to hand over this petition to show support for Ukraine and its struggle to become a free, democratic and sovereign state again.

We have with devastation seen how ex-president Yanukovich has treated the protesters at the independence square in Kiev. We especially turn against the Ukrainian special police force Berkut’s treatment of the protesters on February 18-20, when they tried to disperse the crowd and fired directly at them with snipers among other things. Over 100 people have been killed and several hundred are still missing. We especially wish to highlight the burning-down of the Trade Union house which the protesters used as headquarters and temporary hospital. Over 30 people who were unable to escape died in the flames.

With this we want to express our wish of a peaceful and democratic development in Ukraine. We see with great sadness the situation being used by fascist and Nazi groups as well as Russia’s president Putin.

With hope of a peaceful and democratic Ukraine,

The Swedish Confederation of Conservative and Liberal Students along with the petitioners of this list.