“Bytes: Doktorshatt mot universitetsstatus”

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2004-12-02

– ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt” heter det i Blå Tågets gamla proggvisa. Men även universitetsvärlden vill sitta där. Örebro universitet ger nu Göran Persson en doktorshatt som tack för att han upphöjde dem till universitet för sex år sedan.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Göran Persson utsetts till hedersdoktor vid Örebro universitet.

– Att det är uppgraderingen från högskola till universitet som ligger bakom sägs uttryckligen i motiveringen. Sällan har väl den offentliga elitens förkärlek för tjänster och gentjänster formulerats så flagrant.

– Göran Persson har inga framstående kunskaper eller stora prestationer att visa upp och hans regerings framfart inom den högre utbildningen har påbörjat transformationen mot utbildningsfabriksverksamhet med regionalpolitiska förtecken.

– Bortom disputationstalens fina ord om fri forskning och självständiga lärosäten har den politiska maktens grepp länge hårdnat omkring den högre utbildningssfären. Med beslutet om Göran Perssons doktorshatt har Örebro universitet nu med våldsam glädje klivit ned i statens båt, avslutar Eriksson.