Dra åt Feministiskt initiativ Ulvskog!

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-05-09

– Att regeringsstödda styrkor drar runt i våra städer, vandaliserar egendom och misshandlar oskyldiga människor är fullkomligt oacceptabelt. Det för tankarna till helt andra tider och samhällsskick. Till och med socialdemokraterna borde veta bättre. Marita Ulvskog har bytt parti förut så hon vet hur det går till, det vore rimligt om nu tog konsekvensen av vad hennes hejdukar ställt till med och lämnar regeringen till förmån för Feministiskt initiativ (Fi) där motsvarande beteende torde vara mer accepterat.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Jens Eriksson med anledning av det våldsdåd som nyligen begicks av medlemmar i det socialdemokratiska nätverket Feministas.

– Marita Ulvskog har medvetet satt sig på två stolar när hon försökt agera partisekreterare i ett demokratiskt parti samtidigt som hon leder en cell kollektivister som vill begränsa äganderätten med våld. Hon måste ta konsekvenserna av detta och gå vidare till de mer mörka krafterna i Fi. Vidare borde nätverket feministas sluta skydda de ansvariga för dådet och anmäla dessa till polisen.

– Dådets allvar ska inte överdrivas. I jämförelse med andra terrordåd framstår det som ringa. Dock gäller det för frihetens vänner att vara vaksamma närhelst kollektivister börjar gripa till våld. Historien visar med all önskvärd tydlighet att underlåtenhet att göra så kan få ödesdigra konsekvenser varför nolltolerans bör vara ett rimligt mål, avslutar Eriksson.