Uppsala studentkår misskrediterar förbundsledningen

  • Post author:
  • Post category:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2005-04-07

– Uppsala Studentkårs ordförande Andreas Kemblers agerande gentemot oppositionen inför det stundande kårvalet vittnar om en skrämmande brist på respekt för den demokratiska processen. Dessutom pekar det på att Andreas Kembler inte ens kan stava till ordet ”studentikost”. Att argumenten och humorn inte räcker till för Kembler är dock ingen ursäkt för att ta till hot som ett instrument i den egna valkampanjen.

Det säger Jens Eriksson, förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF), med anledning av att Andreas Kembler i ett pressmeddelande hotat polisanmäla det nya kårpartiet Halvera.nu på grund av en humoristisk valannons i det senaste numret av Ergo.

– Jag tycker själv att det är lite småfånigt att polisanmäla folk när det inte föreligger någon juridisk möjlighet att uppnå något, men eftersom Kembler nu lagt ribban vad gäller hot och anklagelser överväger jag att kasta tillbaka stenen in i glashuset och polisanmäla Kembler för någon av de otaliga gångerna som han misskrediterat mig.

– Uppsala Studentkår och Andreas Kembler har gång på gång uttalat sig i en kollektivistisk och socialistisk anda och gett uttryck för att de talat i mitt och tusentals andra tvångsanslutna medlemmars namn. Då jag inte delar dessa åsikter känner jag mig djupt kränkt varje gång jag riskerar att sammanblandas med till exempel förespråkandet av etnisk kvotering. Därför överväger jag nu att polisanmäla Kembler för ärekränkning alternativt förtal.

– Halvera.nu:s valannons är skojig och informativ och den blir knappast sämre av att paritet tyvärr inte tycks stå bakom den längre. För den som tror på misskreditering för misskreditering borde det vara positivt om vi fick se fler och inte färre liknande utspel. Det vore tragiskt om Kembler lyckas med sin taktik som av allt att döma går ut på att skrämma oppositionen till tystnad.