Presidiet

Förbundsordförande John norell
Mejl: john.norell@fmsf.se
Telefon: 070 22 69 407
Twitter: @JERNorell
Facebook: John Norell
Instagram: John Norell

Viceordförande Martin Bergman
Mejl: martin.bergman@fmsf.se
Twitter: @MaartinBergman
Facebook: Martin Bergman
Instagram: Martin Bergman

Viceordförande Amanda Broberg
Mejl: amanda.broberg@fmsf.se
Twitter: @AmandaBroberg
Facebook: Amanda Broberg
Instagram: Amanda Broberg

Viceordförande Margareta Barabash
Mejl: margareta.barabash@fmsf.se
Telefon: 076 76 83 941
Twitter: @bezak0nnik
Facebook: Margareta Barabash

Viceordförande Per Mittag-Leffler
Mejl: per.mittag-leffler@fmsf.se
Twitter: @Per__ML
Instagram: Per Mittag-Leffler
Facebook: Per Mittag-Leffler