Upproret i Tunisien – några tankar

Upproret i Tunisien verkar, trots ännu osäkra uppgifter, vara en genuint folklig protest mot en arabisk diktator och hans maktapparat. Det är slående - och tragiskt -  hur försiktiga  /…

Continue Reading Upproret i Tunisien – några tankar