IPRED

  • Post author:
  • Post category:Bloggen

IPRED står - och detta är en upplysning främst till läsare utan förkunskaper - för Intellectual property rights enforcement directive, men i nuläget betecknar det även en folkstorm som sveper…

Continue Reading IPRED