Planen och marknaden

Shitassåsåinihelvetemycketmannen vad det på sistone har skrivits mycket om finanskrisen som naturligtvis är "nyliberalismens" fel. The botten is nådd, menar mikrofonkåta Lars Ohly. Slå händerna i taket; Ska vi riva…

Continue Reading Planen och marknaden