Ordförande: Björn Larsson
Vice ordförande: Elvira Löwenadler
Ledamöter:
Kristijan Kolevski
Gustav Veres

E-post: boras@fmsf.se
FacebookFMS Borås facebooksida
Medlemskap: Kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Borås är en borgerlig studentförening med säte i Borås som grundades 2020. Föreningen är en samlingsplats för liberala och konservativa studenter. Här är argumenten viktigare än åsikterna. Vi är partipolitiskt fristående, men präglas av en tydlig borgerlig värdegrund, där både liberalism och konservatism genomsyrar föreningen och begreppet individ lägger grunden för verksamheten.