GeijerskaStyrelse år 2021/2022
Ordförande: Rutger Brattström
Vice ordförande: Mark Persson-Neves
Vice ordförande: Markus Konow

Ledamöter:
Carissa Düring
Arvid Bertilsson
Emma Zetterberg

Adjungerad ledamot:
Isak Rutqvist

Facebooksida: Geijerska Studentföreningen
Facebookgrupp: Geijerska Studentföreningen – FMS Uppsala
Instagram: @geijerska
E-post: geijerska@fmsf.se
Medlemskap:Kostnadsfritt

Som en av Uppsalas borgerliga studentföreningar verkar Geijerska studentföreningen för ett friare Sverige. Vi är en del av Fria Moderata Studentförbundet och arbetar mot kollektivism, skatter (och i vissa fall kollektivtrafik) genom att anordna spännande och intressanta föreläsningar ackompanjerat av svängiga middagar och kul resor.
 
Vi i Geijerska vill se ett samhälle med mer stad i ljus där var och en är karl eller kvinna för sin hatt. Eventuellt är vi för glass till alla barn –förutsatt att det är näringslivet som frivilligt bjuder.

Om du är politiskt intresserad men saknar dragningen till att glättigt dela ut äpplen under arla kampanjer på Centralstationen, välkommen till oss. Om du finner patripiskan fördummande och förnedrande, välkommen till oss. Om Marx är din Homeboy, välkommen till oss för att pröva dina argument! Hoppas att vi ses snart!