E-post: niklas.torna@gmail.com
Facebooksida: Studentföreningen Aurorum
Medlemskap: Kostnadsfritt

Styrelse 2020/2021
Ordförande: Niklas Törnå
Vice ordförande: Teodor Vikbladh
Kassör: Jacob Örnberg
Sekreterare: Jack Haking

Ledamöter:
Victor Berger
Johannes Granström
Ludvig Denker
Victor Hedqvist
Eric Lundvall

Studentföreningen Aurorum finns i Luleå.