Ordförande: Max CarlssonFMSUmeå
E-post: umea@fmsf.se
Facebook: FMS Umeå
Medlemskap: kostnadsfritt

Styrelse
Vice ordförande: Oskar Friström
Ledamöter:
Emil Marklund
Carl Larsson

Föreningen är partipolitiskt obunden men är medlem i Fria Moderata Studentförbundet. FMS Umeå bedriver inte politik i ordets vanliga mening utan är ett forum för debatt och utbyte av tankar. Hos oss är det högt i tak och vi håller argumentet högre än åsikten.