Ordförande: Isak LundbergGeijerska
E-post: geijerska@fmsf.se
Facebook: Geijerska Studentföreningen
Medlemskap:Kostnadsfritt

Styrelse
Viceordförande: Folke Johannesson
Viceordförande: Michaela Ådén

Skattmästare: Vilhelm Månesköld

Ledamöter:
Calle Merkel
Hanna Strömberg
Elin Olofsson
Rutger Brattström

Som en av Uppsalas borgerliga studentföreningar verkar Geijerska studentföreningen för ett friare Sverige. Vi är en del av Fria Moderata Studentförbundet och arbetar mot kollektivism, skatter (och i vissa fall kollektivtrafik) genom att anordna spännande och intressanta föreläsningar ackompanjerat av svängiga middagar och kul resor.
Vi i Geijerska vill se ett samhälle med mer stad i ljus där var och en är karl eller kvinna för sin hatt. Eventuellt är vi för glass till alla barn –förutsatt att det är näringslivet som frivilligt bjuder.

Om du är politiskt intresserad men saknar dragningen till att glättigt dela ut äpplen under arla kampanjer på Centralstationen, välkommen till oss. Om du finner patripiskan fördummande och förnedrande, välkommen till oss. Om Marx är din Homeboy, välkommen till oss för att pröva dina argument! Hoppas att vi ses snart!

Poster 2-1