Geijerska
E-post: geijerska@fmsf.se
Facebook: Geijerska Studentföreningen
Medlemskap:Kostnadsfritt

Styrelse
Ordförande: Isak Rutqvist
Vice ordförande: Folke Johannesson
Vice ordförande: Linnea Dubois

Skattmästare: Rutger Brattström

Ledamöter:
Elin Olofsson
Edvard Selander
Juana Sorainen

60629562_10216644690663130_4080910257725898752_n

Som en av Uppsalas borgerliga studentföreningar verkar Geijerska studentföreningen för ett friare Sverige. Vi är en del av Fria Moderata Studentförbundet och arbetar mot kollektivism, skatter (och i vissa fall kollektivtrafik) genom att anordna spännande och intressanta föreläsningar ackompanjerat av svängiga middagar och kul resor.
Vi i Geijerska vill se ett samhälle med mer stad i ljus där var och en är karl eller kvinna för sin hatt. Eventuellt är vi för glass till alla barn –förutsatt att det är näringslivet som frivilligt bjuder.

Om du är politiskt intresserad men saknar dragningen till att glättigt dela ut äpplen under arla kampanjer på Centralstationen, välkommen till oss. Om du finner patripiskan fördummande och förnedrande, välkommen till oss. Om Marx är din Homeboy, välkommen till oss för att pröva dina argument! Hoppas att vi ses snart!

Poster 2-1