Ordförande: Albin Zettervall Geijerska
E-post: geijerska@fmsf.se
Facebook: Geijerska Studentföreningen
Medlemskap:Kostnadsfritt

Styrelse
Viceordförande: Folke Johannesson
Viceordförande: Gustaf Palmér

Skattmästare: Lucas Ljungberg

Ledamöter:
Axel Östling
Michaela Ådén
Carl Filip Trolle Hjälte
John Torbjörnsson

Som en av Uppsalas borgerliga studentföreningar verkar Geijerska studentföreningen för ett friare Sverige. Vi är en del av Fria Moderata Studentförbundet och arbetar mot kollektivism, skatter (och i vissa fall kollektivtrafik) genom att anordna spännande och intressanta föreläsningar ackompanjerat av svängiga middagar och kul resor.
Vi i Geijerska vill se ett samhälle med mer stad i ljus där var och en är karl eller kvinna för sin hatt. Eventuellt är vi för glass till alla barn –förutsatt att det är näringslivet som frivilligt bjuder.

Om du är politiskt intresserad men saknar dragningen till att glättigt dela ut äpplen under arla kampanjer på Centralstationen, välkommen till oss. Om du finner patripiskan fördummande och förnedrande, välkommen till oss. Om Marx är din Homeboy, välkommen till oss för att pröva dina argument! Hoppas att vi ses snart!