Fria Moderata Studentförbundet når du på följande sätt:

Förbundsordförande
Hugo Selling
Telefon: 0729-712 059
E-post: hugo.selling@fmsf.se

Telefon
Kansli: 08-791 50 05

Besöksadress:
Schönfeldts Gränd 2, 1 tr.

Postadress:
Box 2294
10317 STOCKHOLM

E-post
info@fmsf.se

Tidskrift
Svensk Linje

Bankuppgifter
Bankgiro 762-3770

SEB 5223-1006758
IBAN: SE0350000000052231006758
BIC: ESSESESS