Fria Moderata Studentförbundet når du på följande sätt:

Förbundsordförande
Catarina Kärkkäinen
Telefon: 070 29 29 025
E-post: catarina.karkkainen@fmsf.se

Förbundssekreterare
Sten Storgärds
Telefon: 073 366 8585
E-post: sten.storgards@fmsf.se

Besöksadress:
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Postadress:
Box 5373
102 49 STOCKHOLM

E-post
info@fmsf.se

Facebook
Twitter

Tidskrift
Svensk Linje

Bankuppgifter
Bankgiro 762-3770

SEB 5223-1006758
IBAN: SE0350000000052231006758
BIC: ESSESESS