Fria Moderata Studentförbundet når du på följande sätt:

Förbundsordförande
Hugo Selling
Telefon: 0729-712 059
E-post: hugo.selling@fmsf.se

Organisationssekreterare
Richard Forsén
Telefon: 0703-544 120
E-post: richard.forsen@fmsf.se

Besöksadress:
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm

Postadress:
Box 5373
102 49 STOCKHOLM

E-post
info@fmsf.se

Facebook
Twitter

Tidskrift
Svensk Linje

Bankuppgifter
Bankgiro 762-3770

SEB 5223-1006758
IBAN: SE0350000000052231006758
BIC: ESSESESS