Reseberättelse: EDS Winter University i Bryssel

Reseberättelse: EDS Winter University i Bryssel

Den 24 februari reste Olivia Andersson (internationell sekreterare), Andreas Fock (Co-Chair), Daniel Nykvist (FMS Göteborg) och Simona Koria (FMS Göteborg) till EU:s maktcentrum Bryssel för EDS Winter University, denna gång på temat ”det digitala århundradet”. På plats var också förbundsordförande Alexandra Ivanov, EDS-byråmedlemmen Jacob Dexe och över 120 delegater från hela Europa.

Efter att ha orienterat oss i Bryssel – vissa med mer tur än andra, givet SAS strejk i Köpenhamn – samlades alla delegater för middag på Konrad Adenauer Stiftung. Vid middagen närvarade ett tiotal europaparlamentariker, varav flera EDS-alumner, och redan där sattes ribban högt för en lovande vecka.

Onsdagen inleddes på Googles Europakontor där Nicklas Lundblad, rådgivare i samhällsfrågor på Google, delade med sig av kloka tankar om hinder för en europeisk digital marknad och öppna data. Lundblad lyfte fram behovet av regelförenklingar, som framförallt gynnar nyetablerade små och medelstora företag då storföretagen ofta har tillräckligt med kapital för att klara sig ändå. Ytterligare en poäng var betydelsen av att utbilda i kritiskt tänkande, givet det konstanta flöde av information som finns att tillgå (den samlade informationen på nätet dubbleras varje år!) och att inte åsidosätta den personliga integriteten eller yttrandefriheten på internet.

Andra ämnen som diskuterades var e-hälsa och personanpassade mediciner samt hur den digitala marknaden kan realiseras – då under en paneldebatt mellan representanter från Digital Europe, European Policy Center och Wilfred Martens Center. Den vanligt förekommande problematiken med harmonisering respektive nationella intressen har lett till 28+1 system då medlemsstaterna implementerat EU:s direktiv som de önskar. Deltagarna fick dessutom lyssna till kommissionären Tibor Navracsics. Ett roligt sammanträffande givet att hans utnämning och medföljande fyllnadsval bara några dagar tidigare gjort att en independent libertariansk kandidat fått plats i parlamentet och därmed krossat Fidesz 2/3 majoritet. Som avslutning på dagen talade EPP:s president Joseph Daul om den unga europeiska generationens utmaningar – om jobb, tillväxt, säkerhet och välstånd – och som så många andra eurokrater var hans svar ”mer Europa”.

Morgonen därpå tillbringades på Microsoft med fokus på integritetsfrågor och cybersäkerhet. Trots alla positiva konsekvenser med den individualiserade teknologin, som lägre priser, utbildning, ökad produktivitet, innovation etc. har den också lett till försämrad personlig integritet. När seminarierna var avklarade var det dags för politiska utskott, där Olivia ansvarade för ”Human Rights”, Simona för ”Policies for Europe” och Daniel för ”Higher Education and Research”. FMSF hade en motion om handelsavtal (bland annat GSP+) och en om mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. Den senare blev veckans stora snackis. Bakgrunden till detta var en medlemskapsansökan från New Azerbaijan Party ungdomsförbund, som FMSF motsatte sig. Över 50 (!) delegater samlades i arbetsgruppen och första dagen satt representanter från Azerbajdzjan och närliggande länder och relativiserade såväl mänskliga rättigheter som demokrati. Debatten, som varade över 3 timmar, sträckte sig över två dagar och under andra dagen hade fler länder blivit övertygade. Vitryssland kom med en klok kommentar om att Azerbajdzjans argument var ”precis desamma som auktoriteter i Vitryssland och Ryssland använder sig av”. Slutligen lyckades vi i arbetsgruppen få alla att rösta för motionen (med undantag från Georgien) och gick från opposition till motion!

Under dagen höll EPP:s generalsekreterare ett brandtal om ”mer Europa” och hur den europeiska befolkningen inte hade insett sitt bästa (än). På frågan om EU:s stängda gränser var hans svar ”Om Spanien öppnade upp sina gränser, vad skulle svenska extremister säga?”. Lyckligtvis var kommande talare betydligt mer insiktsfulla. Herman van Rompuy, tidigare ordförande för EU Council, talade om Europas utmaningar och under en paneldebatt om Ryssland och Ukraina diskuterades myter som spridits genom rysk propaganda – och visst känns de igen även i en svensk kontext. På kvällen intog alla deltagare en tom pub med sång, dans och belgisk öl – så pass att baren tömdes på glas.

Höjdpunkten på veckan var lördagens rådsmöte, som inleddes med en tyst minut med anledning av mordet på ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov. Under dagen fattades beslut om nya medlemmar och EDS välkomnar nya organisationer från Georgien, Ryssland, Italien, Polen, Belgien och Rumänien. Azerbajdzjan drog tillbaka sin ansökan efter beslutet i arbetsgruppen att godkänna FMSF:s motion. Under slutet av mötet lyfte FMSF frågan om ställningstagandet för en av IYDU-styrelserna – ett beslut som fattades i byrån utan rådets medvetande – och önskade se en neutral hållning, men dessvärre fick vi dra tillbaka vårt ställningstagande och inget beslut fattades. De politiska motionerna gick igenom i önskvärd riktning, tack vare föredömligt arbete i de olika arbetsgrupperna. FMSF:s motioner – varav den ena klargjorde grundläggande rättigheter, fördömde den Azerbajdzjanska regimens kränkningar mot mänskliga rättigheter och önskade se ökat tryck mot regimen och den andra belyste EU:s centrala roll för att främja frihandel, uttalade stöd för TTIP, efterlyste en ”open members policy” i handelsavtalen och att EU skulle ta bort importgränsen för GSP+ avtalen – finns att läsa i sin helhet här:

Human Rights in Azerbajdzjan: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fedsnet.eu%2Fuploaded-images%2Fdocuments%2F13%2FHuman+Rights+in+Azerbaijan.pdf&embedded=true

Trade Agreements: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fedsnet.eu%2Fuploaded-images%2Fdocuments%2F12%2FPfE+Trade+Agreements+%28TTIP%29.pdf&embedded=true

Andra motioner som bifölls behandlade bland annat: den digitala marknaden, utvecklingen i Tunisien, språkkunskaper och kampen mot ISIS. Trots att de tidskrävande politiska diskussionerna ägt rum under veckan varade mötet från 10.00-21.30 med endast en lunchpaus och en fikapaus, så deltagarna var mer än glada när mötet övergick till middag. En fantastisk vecka avslutades med härligt sällskap, öl och dans långt inpå morgontimmarna.

Nästa resa bär av till Warszawa 22-26 april. Den som är intresserad att följa med kan kontakta undertecknad på olivia.andersson@fmsf.se.

Olivia Andersson

Internationell sekreterare

 

EDS

Delegationen i sin helhet tillsammans med Hökmark (M), från vänster; Daniel Nykvist, Andreas Fock, Simona Koria, Gunnar Hökmark, Alexandra Ivanov, Olivia Andersson och Jacob Dexe.

Lämna ett svar