Reformera folkhälsopolitiken

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Fria Moderata Studentförbundet lanserar nu sin rapport “Statens välfärd – min välfärd” som del i en folkhälsopolitisk kampanj. Rapporten delades under gårdagen ut till de borgerliga och miljöpartistiska riksdagsledamöterna. Upprinnelsen till rapporten är de otaliga direktiv, motioner och allmänna förslag som i folkhälsans namn är tänkta att beskära medborgarnas frihet.

– Vi har valt att distribuera rapporten endast till de riksdagsledamöter som vi tror innerst inne känner mer för individen än för kollektivet. Den nuvarande folkhälsopolitiken är en tragisk rest från det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet där individens frihet endast var på lån från de offentliga företrädarna. Det är både tråkigt och underligt att det socialdemokratiska problemformuleringsprivile

giet existerar även i opposition.

Detta säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Petrus Boström med anledning av rapportlanseringen.

– Som vi visar i rapporten är folkhälsopolitiken ett ständigt expanderande område där allt kan inkluderas och allt är tillåtet – en guldgruva för regleringsbenägna politiker. Och det faktum att det råder ett blocköverskridande konsensus i frågan innebär dessutom att väljarna i nuläget inte ens kan rösta fram en bättre politik, fortsätter Boström som avslutningsvis poängterar:

– Inte bara är det beklämmande att våra folkvalda tar sig rätten att detaljstyra sina väljare genom varje form av tvång och paternalism. Dessutom kan den förda politiken inte påvisa några resultat. Det enda vi tycks få för våra skattepengar är minskat rörelseutrymme.

zp8497586rq