Rör sig SFS från socialism mot kommunism?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Pressmeddelande
Stockholm, 2006-03-21

– Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) delar ut ett trestjärnigt certifikat till det allt mer renodlat kommunistiska vänsterpartiet. Rör sig SFS därmed bort från socialdemokraternas trygga hägn mot den yttersta vänsterkanten? Eller skall det bara betraktas som en allmän solidaritetshandling inom bokstavsvänstern?

Det frågar sig Fria Moderata Studentförbundets (FMSF) ordförande Jens Eriksson med anledning av att SFS idag för första gången tar steget fullt ut och bekänner politisk färg genom att certifiera ett riksdagsparti.

– Jag är lite förvånad över att valet föll på kommunisterna. SFS har ju länge gått i socialdemokraternas ledband, som tack bland annat för fina tjänster på utbildningsdepartementet. Men det är ändå välkommet att de nu slutligen tar steget fullt ut och öppet klargör var de står politiskt.

– Nu kommer det att bli lättare för oss som hävdar att det är principiellt fel att SFS tack vara sina 300 000 tvångsanslutna medlemmar tillåts utgöra studenternas röst i den allmänna debatten. Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan rimligen försvara det grundlagsvidriga kårobligatoriet när det så tydligt används för öppen partipolitik.