Nyheter

Årets pristagare av Chydeniuspriset

Chydeniuspriset

Fria Moderata Studentförbundets presidium har den stora glädjen att tilldela Henrik Dalgard årets Chydeniuspris. Den medlem i någon av Fria Moderata Studentförbundets föreningar som bäst författat en essä i Chydenii anda – till försvar av klassiskt liberala värden som individens frihet och näringsfrihet – tilldelas ett bokpaket sponsrat av Timbro, en prissumma på 1 000 kronor och äran att skrivas in på…

Läs mer

Stoppa höjningen: Jörgen Warborn, #3 Moderaterna

Jörgen

Jörgen Warborn, #3 på Moderaternas lista till Europaparlamentet … Varför bör Sveriges EU-avgift inte höjas?
Det är inte rimligt att fortsätta med en regionalpolitik där Sverige står för stora satsningar i andra länder, samtidigt som det finns angelägna investeringar här hemma. Att låta EU ta ut ännu mer pengar av sina medlemsländer skulle konkurrera…

Läs mer

EU-valkampanj: 15 miljarder

Hemsidan

Den 26 maj röstar Sverige i valet till Europaparlamentet. Efter årsskiftet fattar Europeiska rådet med ländernas stats- och regeringschefer beslut om flerårsbudgeten och avgifterna till EU – som sedan tas av Europaparlamentet. Kommissionen har föreslagit en höjning av Sveriges EU-avgift med 15 miljarder kronor. Det skulle innebära en drygt 35-procentig ökning av Sveriges avgift, och…

Läs mer
Alla inlägg