Slide 1
Guider

Här presenteras guider och information för nya medlemmar i studentförbundet.

Sedan några år tillbaka har vi två långsiktiga projekt i Studentförbundet, Guruhandboken och Begreppshandboken. Den förra har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna, de som kunnat formulera frihetens idéer på allra bästa sätt och med störst framgång lyckats hålla kollektivismen stången. När Guruhandboken är klar kommer den att vara en uppslagsbok med levnadsteckningar av och underlig kuriosa om alla tiders främsta politiska tänkare. Med andra ord en guide till det studentförbundska idégodset. Den andra, Begreppshandboken, kan ses som en uppslagsbok om olika begrepp som ofta förekommer i studentförbundsdiskussioner. Syftet är att den skall ge en grundläggande vägledning för nya föreningsmedlemmar samt stimulera till debatt kring begreppen.

Lämna ett svar