Internationell sekreterare Martin Bergman
[email protected]

FMSF-105 (2)

Facebookgrupp: FMSF internationellt

Fria Moderata Studentförbundet har en lång tradition av internationellt samarbete. Genom samarbetet erbjuds medlemmarna i till Studentförbundet anslutna föreningar seminarier och kurser i regi av och i samarbete med internationella organisationer.

Fria Moderata Studentförbundet är medlem i följande organisationer:

  • EDS, European Democrat Students (se hemsida)
  • NKSU – Nordens Konservativa Studentunion (se hemsida)
  • Nätverket ESFL, European Students For Liberty (se hemsida)
  • IYDU, International Young Democrat Union (se hemsida)

Fria Moderata Studentförbundet har en lång tradition av internationellt samarbete. Genom samarbetet erbjuds medlemarna i till Studentförbundet anslutna föreningar seminarier och kurser i regi av och i samarbete med internationella organisationer.

Fria Moderata Studentförbundet är medlem i följande organisationer:

NKSU – Nordens Konservativa Studentunion

NKSU är ett samarbetsorgan för borgerliga, liberala och konservativa, studentförbund från de nordiska länderna och de baltiska staterna. NKSU har funnits sedan 1959 och är ett forum för idépolitiskt utbyte mellan de deltagande organisationerna. Verksamheten i NKSU består av att i samarbete med de olika medlemsorganisationerna ordna seminarier för att stärka det politiska utbytet mellan länderna. NKSU leds av en styrelse där Finland för tillfället innehar ordförandeposten och där Fria Moderata Studentförbundets viceordförande Amanda Wollstad är generalsekreterare.

EDS, European Democrat Students

EDS är en europeisk samarbetsorganisation för liberala, konservativa och kristdemokratiska studentförbund som grundades 1961. EDS har idag 38 medlemsorganisation från nästan alla länder i Europa. EDS är en associerad medlem till den konservativa gruppen, EPP, i Europaparlamentet. EDS bedriver en omfattande verksamhet med flera stora seminarier och andra träffar under året. De största arrangemangen är Winter University och Summer University.

De grundläggande målen för EDS är att arbeta för ett fritt, demokratiskt och enat Europa, att stå bakom marknadsekonomi, utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om student- och utbildningspolitik, samt att stödja och sprida idéer om frihet, demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter världen över.

EDS leds av en byrå bestående av en ordförande och åtta viceordföranden.

IYDU, International Young Democrat Union

IYDU är en världsomspännande samarbetsorganisation för borgerliga och konservativa student- och ungdomsförbund. IYDU grundades 1991. Idag finns det medlemmar från drygt 60 länder. Målsättningen för IYDU är att sprida idéer om demokrati, frihet och marknadsekonomi. Varje år arrangeras ett större evenemang – Freedom Forum.

IYDU leds av en executive board. IYDU har den före detta brittiska premiärministern Margaret Thatcher som beskyddarinna.

Lämna ett svar