Slide 1
Om du redan är medlem:
Block
FMSF är Sveriges viktigaste frihetsrörelse
Resor
Med bland annat European Democrat Students och European Students For Liberty.
Utbildningar
Lär dig mer om ideologi och skrivande på seminarier och talarkvällar
Svensk Linje
Få Sveriges äldsta studenttidning
Studentikosa traditioner
Muntration och tradition på sittningar och pubkvällar
Slide 1

En stor del av vår verksamhet bedrivs i våra lokalföreningar. De anordnar med jämna mellanrum talarpass, pubkvällar och studentikosa sittningar som du som medlem har möjlighet att delta på. För att få reda på vad som händer föreningen på din ort, följ deras konton på sociala medier eller kontakta föreningens ordförande. Du hittar din närmaste förening här.

Några exempel på hur du som medlem kan engagera dig i studentförbundet är:

Gå någon av våra utbildningar. Vi har två utbildningar. Dels en spetsutbildning där du får lära dig om opinionsbildning utanför partipolitiken och dels en skribentutbildning med fokus på att träna ditt skrivande genom praktisk övning. Kontakta förbundets politiska sekreterare för att få veta mer.

Skriv i Svensk Linje, förbundets tidskrift. Den ges ut fyra gånger per år och skickas utan kostnad till studentförbundets medlemmar. Dessutom distribueras den bland annat till ledande opinionsbildare, politiker och näringslivsprofiler.

Gå med i vårt säkerhetspolitiska nätverk. Nätverket drivs av förbundets försvarspolitiska sekreterare Ludvig Filhm.

Delta i vårt internationella arbete. Studentförbundet har ett stort internationellt engagemang och deltar och anordnar årligen på ett stort antal internationella konferenser och utbildningar.

Skriv en rapport för förbundet. Förbundet författar årligen flera politiska rapporter, om vitt skilda ämnen. Om du är intresserad att för studentförbundets räkning skriva och ge ut en rapport, kontakta förbundets ordförande för att få veta mer.

Bli sakpolitisk sekreterare. Förbundet har i dagsläget tre sakpolitiska sekreterare inom försvarspolitik, europapolitik och skattepolitik med uppdrag att opinionsbilda för liberala och konservativa värden inom respektive område. Är du insatt i, eller starkt intresserad av, något särskilt ämne och skulle vilja ha en plattform att bedriva opinionsbildning så kan du ansöka om att bli sakpolitisk sekreterare. Kontakta förbundets ordförande för att få veta mer om vad uppdraget innebär.

Saknar du något ovanför? Tveka inte att ta kontakt med oss - så hjälper vi dig att få utlopp för ditt engagemang.

Gå med i FMSF:s Facebookgrupp och gilla vår facebooksida, där får du information löpande om förbundets aktiviteter, såsom talarkvällar, sittningar och seminarier.

[showhide type=”link1″ more_text=”Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter” less_text=”Visa mindre”]

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Fria Moderata Studentförbundet 802001-8282 har anpassat hanteringen av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

De personuppgifter vi samlar in är sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, adress, mobilnummer etc) när du registrerar dig som medlem eller anmäler dig till ett evenemang. Genom att bli medlem eller anmäla dig till ett event godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Som medlem i Fria Moderata Studentförbundet är du även medlem i en av våra medlemsföreningar. Det är enbart ansvariga personer i Fria Moderata Studentförbundet presidium samt en av berörd medlemsförening utsedd person som har direkt tillgång till dina uppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig samt för att föra ett centralt medlemsregister. Vi delar registeruppgifterna till vår registerleverantör med vilka vi har ett avtal för säker hantering av personuppgifter för att säkerställa att de ej sprids.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade genom att mejla [email protected]

Vi vill uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare föreningstillhörighet eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Fria Moderata Studentförbundet utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att det som är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte.

Hur länge sparar FMSF mina uppgifter?

Som medlem har du samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy. Du måste årligen aktivt bekräfta ditt medlemskap för att behålla dina rättigheter som medlem.

Du kan närsomhelst välja att gå ur FMSF och då få dina uppgifter raderade. Om du inte heller har svarat på återvärvningsmejl eller samtal upp till två år efter ditt senaste medlemskap kommer du att raderas ur våra register.

[/showhide]