Slide 1
Guide books

Guide Books

To fully participate in our discussions, we have assembled two books in which we have collected key concepts and important basic philosophy, The Guru's Manual and och The Concept Manual.. Den förra har för avsikt att utgöra en samling korta biografier om de främsta frihetskämparna, de som kunnat formulera frihetens idéer på allra bästa sätt och med störst framgång lyckats hålla kollektivismen stången. När The Guru's Manual and är klar kommer den att vara en uppslagsbok med levnadsteckningar av och underlig kuriosa om alla tiders främsta politiska tänkare. Med andra ord en guide till det studentförbundska idégodset. Den andra, The Concept Manual., kan ses som en uppslagsbok om olika begrepp som ofta förekommer i studentförbundsdiskussioner. Syftet är att den skall ge en grundläggande vägledning för nya föreningsmedlemmar samt stimulera till debatt kring begreppen.

Leave a Reply