FMS

Styrelse år 2023/2024
Ordförande
: Hannah Stutzinsky
Vice ordförande: Kübra Binici
Ledamöter:
Malte Wilhelmsson 
Julia Michanek 

E-post: [email protected]
Facebooksida: Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm
Facebookgrupp: FMS Stockholm
Medlemskap: kostnadsfritt

Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm (FMS) är en borgerlig studentförening för studenter i Stockholmsområdet. Vi erbjuder politiskt intresserade och begåvade studenter och alumni ett forum för debatt, förkovran och trevligt umgänge med såväl hög nivå som högt i tak.

Lämna ett svar