Aftonbladet 14/8: Naivt tro att vi inte behöver försvaret

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Studentförbundets Försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Zebulon Carlander skriver i en replik på Aftonbladet Debatt att försvaret behöver rustas upp – inte ned.

Zebulon

REPLIK. Lennart och Åsne Liedén skriver att vi borde avveckla Försvarsmakten och i stället prioritera ”fredspolitik och civilmotstånd”.

Föreställningen om att Sverige skulle bli tryggare om vi gjorde oss av med vårt försvar är både naivt och ohistoriskt. Tvärtom är det just ett starkt försvar som utgör en av de främsta garantierna för fred i vår del av världen.

I sin debattartikel lyfter paret Lindén fram Sverige säkerhetspolitiska doktrin från det kalla kriget – alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig – som en föredömlig politik, men de verkar sakna större förståelse om hur svensk försvarspolitik egentligen såg ut då.

Det som gav neutralitetspolitiken trovärdighet var inte att Sverige hade en omfattande så kallad ”fredsrörelse” eller ”fredspolitik” utan det var för att vi hade ett starkt nationellt försvar som var redo att bjuda på ett segt och tufft motstånd mot ett eventuellt angrepp från Sovjetunionen.  

Samma princip gäller i dag. Är vi måna om att värna vår nationella trygghet och stabiliteten i Östersjöområdet är en militär upprustning nödvändig – inte nedrustning. Försvaret vi behöver i dag är annorlunda från det vi hade under kalla kriget.

Nu behöver vi mindre förband som har bättre utbildning och utrustning och som kan sättas in på kort varsel. För det krävs det mer pengar, men kostnaden för upprätthålla fred är alltid mindre än kostnaden för att utkämpa krig.


Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk debattör, Försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare Fria Moderata Studentförbundet