You are currently viewing Nytt borgerligt säkerhetsnätverk!

Nytt borgerligt säkerhetsnätverk!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Till vintern startar Fria Moderata Studentförbundet ett borgerligt säkerhetsnätverk. Syftet är att skapa ett forum där intresserade personer kan mötas för att diskutera och lyssna på föredrag om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Nätverksträffarna kommer att inkludera högintressanta talare, studiebesök och möjligheter till diskussioner om våra dagars mest brännande säkerhetsfrågor. Den främsta målgruppen för nätverket är borgerligt sinnade studenter, men självfallet är även ickestuderande också välkomna.

Om du är intresserad av att vara en del av nätverket, skicka en intresseanmälan till FMSF:s försvars- och säkerhetspolitiske sekreterare Zebulon Carlander med ditt namn, kort information om din bakgrund och din motivering till att vilja vara med. Intresseanmälan mejlar du till [email protected].

För mer information, hör antingen av dig till Zebulon Carlander eller förbundsordförande Catarina Kärkkäinen.