You are currently viewing Debattfritt Sverige är farligare än knark

Debattfritt Sverige är farligare än knark

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Bloggen
 • Kommentarer på inlägget:2 Kommentarer

Alliansfritt Sverige har idag uppmärksammat FMSFs representantskap under rubriken ”Fria Moderata Studentförbundets valmöte – 15 av 22 motioner är trams”.

Fria Moderata Studentförbundet är ett förbund där frihetligt sinnade studenter samlas för att utbyta tankar och idéer, oberoende partifärg. Vi ägnar inte våra representantskap åt att ta fram handlingsprogram. Istället erbjuder vi ett forum utan toppstyrda åsikter; där dåliga argument sågas oberoende vad en partisekreterare har sagt. Det är även ett forum där individen själv står som ytterst ansvarig för sina åsikter.

“Där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska”.

– FMSF:s motto

Duellrätt, fri invandring och negativ inkomstskatt handlar inte, vilket Alliansfritt Sverige inte riktigt verkar ha förstått, om huruvida folk duellerade på 1800-talet eller inte, utan ytterst om rätten till liv, frihet och egendom. Tre klassiskt liberala spörsmål, som vi genom vår debatt håller vid liv och uppmärksammar.  Konsensus mellan statsindividualism och statskollektivism är vår främsta fiende, en åsikt Alliansfritt Sverige uppenbarligen inte delar. Det är lättare att statligt diktera människors liv när ingen värnar om individens rättigheter. Eller för att parafrasera Ayn Rand, “individen är den minsta och mest sårbara minoriteten på jorden”.

I öppna forum kommer det alltid in en del kontroversiella åsikter. Där väljer vi att istället för att censurera lämna debatten till våra medlemmar. Och det trevliga med att förespråka fria människor och fria marknader är att man har både moral och vetenskap att luta sig tillbaka mot. Tidigare år har representantskapet bland annat tagit ställning till frågor som att jämställdhetslagen (1991:433) bör avskaffas, att AMS bör läggas ned samt att de svenska fängelserna bör privatiseras för att få en mer effektiv kriminalvård.

Vi kastar handsken åt Robin Zachari för en verbal duell. Dock misstänker vi att han anser debatt vara trams.

Från vänster: Alexandra Ivanov, Lucas Karlsson, förbundsordförande Victoria Nilsson, Johan Ridenfeldt & Alexander Ivarsson

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Peter Linton

  Hej FMSF,

  Läste Alliansfritt Sveriges text om er och fick ta fram skämskudden….jeez…

  “Där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska”.

  Ett fint motto. Vad jag inte riktigt förstår är hur motionerna på valmötet knöt an till detta motto. Av Alliansfritt Sveriges text att dömma tycks argumentation inte precis varit prioriterat för motionärerna. Åsikter fanns det dock gott om. Banala frihetsparoller om duellrätt och avskaffande av vapenkontroll. Debatten blir naturligtvis på lekstuge- och sandlådenivå. Missförstå mig inte nu, jag älskar lättsamt flams och trams. Men att kalla de studentikosa upptågen för intellektuellt utbyte drar naturligtvis ett löjets skimmer över er verksamhet, vilket ni rimligtvis själva måste inse. Annars står det illa till… Och apropå det studentikosa och spexiga – kan vi inte börja kalla “studentspex” för “borgarbuskis”?

  Avslutar med att klistra in min kommentar på Alliansfritt Sveriges fb-sida

  “Efter att ha tagit del av FMSF:s politiska pajaskonster blir jag nästan sugen på att skriva en text om stolligheterna. I sann studentikos anda kanske man skulle kalla den “Duellanter och Dilettanter”… Herrejävlar vilken punschig goja….men det är riktig mumma för en bra satiriker…..”

  Vänliga hälsningar,

  Peter Linton

 2. Christoffer Aav

  Hej Peter!

  Tyngdpunkten i våra representantskap ligger inte i brödtexten eller att-satserna i motionerna, utan i den debatt som förs i talarstolen. Dock är det så att om du läser vissa av motionerna så innehåller de väl grundad, vetenskaplig och filosofisk bevisföring för motionärens ståndpunkt. Att kalla dem banala är att förminska det arbete motionärerna har lagt ner.

  Den diskussion som förs från talarstolen är som sagt tyngdpunkten, det är där vi främst stöter och blöter vilket innehåll motionerna har. Ibland blir det spexigt, men en stor del av tiden ägnar vi också åt att diskutera innebörden i rättigheter, deras filosofiska utgångspunkter, politikens påverkan på den enskilde och på individers liv. Till exempel utkristalliserade sig diskussionen om röstvägran i EP-valet till en mycket intressant debatt om EU:s makt, hur denna makt ser ut, vilka konsekvenser den får och hur man från ett frihetligt perspektiv bör se på unionens vara eller inte vara samt vilken påverkan den har på Sverige och den enskilde medborgaren. Diskussionen om Ayn Rands Atlantis blev en diskussion om den vidare innebörden av den bild som Rand målar upp av ett samhälle, vilka konsekvenser hennes filosofi får för en frihetlig världsbild, huruvida Rand hade rätt eller fel och på vilka filosofiska grunder man kan anklaga eller förfäkta hennes syn på ett gott samhälle. Och så vidare.

  Så i korthet, så kan jag förstå att som utomstående är det inte helt självklart varför vi gör det vi gör och på detta sättet, men så är det ju med alla kulturkrockar. Vi har en till ytan oerhört studentikos kultur, som fördjupas till diskussioner om människans tillvaro på jorden, politiken som förs eller borde föras, och så vidare. Det är där vår tyngdpunkt ligger. I diskussionen, inte i åsikterna.

Lämna ett svar