You are currently viewing Debattfritt Sverige är farligare än knark

Debattfritt Sverige är farligare än knark

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

Alliansfritt Sverige har idag uppmärksammat FMSFs representantskap under rubriken ”Fria Moderata Studentförbundets valmöte – 15 av 22 motioner är trams”.

Fria Moderata Studentförbundet är ett förbund där frihetligt sinnade studenter samlas för att utbyta tankar och idéer, oberoende partifärg. Vi ägnar inte våra representantskap åt att ta fram handlingsprogram. Istället erbjuder vi ett forum utan toppstyrda åsikter; där dåliga argument sågas oberoende vad en partisekreterare har sagt. Det är även ett forum där individen själv står som ytterst ansvarig för sina åsikter.

“Där argumenten är viktigare än åsikterna, där debatten är viktigare än besluten och där det intellektuella utbytet är viktigare än det strategiska”.

– FMSF:s motto

Duellrätt, fri invandring och negativ inkomstskatt handlar inte, vilket Alliansfritt Sverige inte riktigt verkar ha förstått, om huruvida folk duellerade på 1800-talet eller inte, utan ytterst om rätten till liv, frihet och egendom. Tre klassiskt liberala spörsmål, som vi genom vår debatt håller vid liv och uppmärksammar.  Konsensus mellan statsindividualism och statskollektivism är vår främsta fiende, en åsikt Alliansfritt Sverige uppenbarligen inte delar. Det är lättare att statligt diktera människors liv när ingen värnar om individens rättigheter. Eller för att parafrasera Ayn Rand, “individen är den minsta och mest sårbara minoriteten på jorden”.

I öppna forum kommer det alltid in en del kontroversiella åsikter. Där väljer vi att istället för att censurera lämna debatten till våra medlemmar. Och det trevliga med att förespråka fria människor och fria marknader är att man har både moral och vetenskap att luta sig tillbaka mot. Tidigare år har representantskapet bland annat tagit ställning till frågor som att jämställdhetslagen (1991:433) bör avskaffas, att AMS bör läggas ned samt att de svenska fängelserna bör privatiseras för att få en mer effektiv kriminalvård.

Vi kastar handsken åt Robin Zachari för en verbal duell. Dock misstänker vi att han anser debatt vara trams.

Från vänster: Alexandra Ivanov, Lucas Karlsson, förbundsordförande Victoria Nilsson, Johan Ridenfeldt & Alexander Ivarsson