Internationellt arbete

Fria Moderata Studentförbundet har en lång tradition av internationellt samarbete. Genom samarbetet erbjuds medlemmarna i till Studentförbundet anslutna föreningar seminarier och kurser i regi av och i samarbete med internationella organisationer.

Fria Moderata Studentförbundet är medlem i följande organisationer:

Slider

 

  • EDS, European Democrat Students (se hemsida)
  • NKSU – Nordens Konservativa Studentunion (se hemsida)
  • Nätverket ESFL, European Students For Liberty (se hemsida)
  • IYDU, International Young Democrat Union (se hemsida)

 

Internationell sekreterare, Martin Bergman

[email protected]