Slide 1
Internationellt arbete

Fria Moderata Studentförbundet har en lång tradition av internationellt samarbete. Genom samarbetet erbjuds medlemmarna i till Studentförbundet anslutna föreningar seminarier och kurser i regi av och i samarbete med internationella organisationer.

Fria Moderata Studentförbundet är medlem i följande organisationer:

 

  • CREAS – Centre Right European Association of Students (se hemsida)
  • NKSU – Nordens Konservativa Studentunion (se hemsida)
  • Nätverket ESFL, European Students For Liberty (se hemsida)
  • IYDU, International Young Democrat Union (se hemsida)

 

Internationell sekreterare, Wictor Wallenius

[email protected]