67515745_10158687095179046_1862667002049462272_o

Generalsekreterare: Martin Bergman

 

 

Nordens Konservativa Studentunion är ett samarbetsorgan för borgerliga studentförbund från de nordiska och de baltiska länderna. NKSU har funnits sedan 1959 och fungerar som ett forum för idépolitiskt utbyte mellan de deltagande organisationerna.

Verksamheten i NKSU består av att i samarbete med medlemsorganisationerna ordna seminarier för att stärka det politiska utbytet mellan länderna. Organisationen fungerar också som en nordeuropeisk fraktion inom European Democrat Students.

NKSU leds av en styrelse som består av en representant från varje medlemsorganisation. Den dagliga verksamheten sköts av en generalsekreterare som utses av årsmötet efter förslag från FMSF. För närvarande är Martin Bergman generalsekreterare för NKSU.

Läs gärna rapporten från årsmötet 2012 här: Rapport NKSU årsmöte