nksu loggaGeneralsekreterare: Theo Herold
E-post: [email protected]

Facebooksida: NKSU – Nordic Conservative Student Union

Nordens Konservativa Studentunion är ett samarbetsorgan för borgerliga studentförbund från de nordiska och de baltiska länderna. NKSU har funnits sedan 1959 och fungerar som ett forum för idépolitiskt utbyte mellan de deltagande organisationerna.

Verksamheten i NKSU består av att i samarbete med medlemsorganisationerna ordna seminarier för att stärka det politiska utbytet mellan länderna. Organisationen fungerar också som en nordeuropeisk fraktion inom European Democrat Students.

NKSU leds av en styrelse som består av en representant från varje medlemsorganisation. Den dagliga verksamheten sköts av en generalsekreterare som utses av årsmötet efter förslag från FMSF. För närvarande är Martin Bergman generalsekreterare för NKSU.

Lämna ett svar