Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) har funnits sedan år 1942 och är ett förbund av liberala och konservativa studentföreningar vid landets universitet och högskolor. Vi är ett brett, allmänborgerligt studentförbund och undviker att ta ställning för något särskilt parti. Vi ställer inte heller upp i val. Det som gör FMSF unikt är att vi kombinerar det akademiskt studentikosa med en öppen politisk–filosofisk diskussion bland politiskt intresserade. Hos FMSF finner du såväl fester med sång och traditioner som skarp idépolitisk debatt.

Många har även beskrivit FMSF som en idépolitisk tankesmedja. Förbundet har under decennier utgjort en plantskola för ledande politiker, opinionsbildare och framstående personer, såsom tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt, tidigare finansminister Anders Borg, astronauten Christer Fuglesang, Sveriges Radios VD Mats Svegfors och redaktören PJ Anders Linder. Många av de politiska frågor som under åren debatterats inom – och drivits av – FMSF har sedermera också omsatts i verkliga politiska beslut.

Förbundets aktiviteter sker främst i våra medlemsföreningar, som löpande anordnar talarkvällar, pubkvällar och sittningar. Centralt arrangeras också förbundsseminarier, utbildningar och resor till vilka alla medlemmar är välkomna. Det finns också möjlighet att engagera sig i förbundets internationella verksamhet, som sker genom Nordens Konservativa Studentunion, European Democrat Students, students for Liberty och International Young Democrat Union.

Genom förbundet kan man få möjlighet att möta framstående politiker, samhällsdebattörer och opinionsbildare. Vidare ges medlemmar möjlighet att öva sig i skriftlig och muntlig framställning, exempelvis genom att skriva i förbundets tidskrift Svensk Linje som minst fyra gånger per år skickas ut till allt från aktiva medlemmar av FMSF till opinionsbildare, politiker och andra som intresserar sig för politisk debatt.